11
05 2017
582

Fonduri mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop diminuarea efectelor fenomenelor climatice nefavorabile asupra veniturilor producătorilor agricoli.

Astfel, se propune crearea fondurilor mutuale în vederea acordării de compensaţii financiare pentru pierderile economice provocate de fenomenele climatice nefavorabile, de boli ale animalelor sau organismele dăunătoare plantelor.

Fondurile mutuale pot realiza şi măsuri de stabilizare a veniturilor producătorilor agricoli sub formă de compensaţii din fondurile proprii create şi gestionate de către fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea veniturilor.Pentru a beneficia de resurse din cadrul fondurilor, producătorii agricoli vor trebui să devină membru al fondului mutual. Calitatea de membru se dobândeşte prin depunerea unei cereri de afiliere, prin care producătorul agricol îşi exprimă acordul cu privire la statut şi îşi asumă obligaţia de plată a contribuţiei.

Potrivit proiectului, acreditarea fondului mutual se acordă dacă asociaţia va întruni câteva cerinţe:
• capacitate de expertiză tehnică;
• capacitate de gestiune financiară;
• reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale înregistrate la nivel naţional;
• plan de afaceri pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, calculată de la data depunerii cererii de acreditare;
• prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor vărsate în fond şi a sumelor plătite din acesta;
• prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual.

Pentru obţinerea acreditării, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu următoarele documente:
• statutul fondului;
• dovada înregistrării fondului mutual în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti;
• cazierul judiciar ai membrilor fondatori şi ai organului executiv.

Agricultorii vor fi acreditaţi pe o perioadă de 5 ani, iar la expirarea termenului, fondul mutual poate cere reânnoirea acreditării. Compensaţiile financiare se vor plăti de către fondul mutual membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de fenomene climatice nefavorabile, bolile animalelor, organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora, precum şi de orice alte evenimente majore care conduc la o scădere drastică a veniturilor producătorilor agricoli.

În proiect se menţionează că sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi contribuţia financiară a membrilor, împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale, precum şi sprijinul financiar din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.

În cazul în care sursa compensaţiei financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este împrumut bancar, durata acestuia este de minimum un an şi maximum 5 ani. Totodată, Fondul mutual acreditat poate solicita sprijin din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru costurile administrative de înfiinţare a fondului mutual, compensaţii financiare plătite producătorilor agricoli pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate sau pentru dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate din fondul mutual.

Sprijinul financiar din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli acordat fondurilor mutuale nu poate depăşi 20% din costurile specificate în alineatul precedent, iar costurile neacoperite de spriginul financiar acordat se suportă de membrii fondului mutual.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.