26
06 2020
1549

Formularul CET18 va fi modificat

Prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative sunt introduse măsuri ce vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020 și vizează comasarea contribuțiilor obligatorii de asigurare sociale (CAS) datorate de angajator și de angajat la nivel de angajator, iar obligațiile aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM) vor fi excluse de la angajator, aceste plăți devenind obligație a angajatului.
 
Astfel, în vederea eficientizării administrării fiscale, modificările au drept scop unificarea a patru obligații în două.  Respectiv, repartizarea acestora impune operarea modificărilor în formularele de raportare a obligațiilor.

 

Publicația nostră a comunicat deja despre propunerea pentru consultări publice a proiectului ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea IPC21, iar astăzi comunicăm că este elaborat și proiectul ordinului cu privire la modificarea altor ordine ale Ministerului Finanțelor.

Ținând cont de prevederile Legii nr.60, sunt propuse modificări în formularul CET18. Astfel, vor fi modificate denumirile indicatorilor la completarea Declarației. În anexa nr.1(Informație generală) la Ordinul nr.150  prin care a fost aprobat formularul Declarației, în redacție nouă va fi expusă poziția E2: „Contribuțiile de asigurări sociale stabilite în sumă fixă și achitate în mod individual”, iar în Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (anexa nr.2 la Ordin) pct. 34 va avea următorul conținut: La poziţia E2 se indică valoarea contribuţiei de asigurări sociale achitate în sumă fixă pentru perioada de gestiune în cazul în care persoana fizică achită contribuţia de asigurări sociale stabilită în sumă fixă în mod individual.”

 

Totodată, la poziția E3 persoanele fizice vor indica si deducerea oricăror donații, atât în formă monetară, cât și nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecției cu Coronavirus (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanțelor în acest sens sau către instituțiile medico-sanitare publice. Prevederile art. 21 alin. (5) din Codul fiscal nu se aplică donațiilor prevăzute la prevederile specificate în acest punct (Legea nr.60 din 23 aprilie 2020).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.