04
11 2019
1269

Formularul Declarației UNIF18 va fi modificat

Deoarece de la 1 ianuarie 2020, conform prevederilor Legii nr.122 din 16 august 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, creșterea de capital se va determina doar de către contribuabilii persoane fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător, a apărut necesitatea modificării formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația), precum și a Modului de completare a acesteia. Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.456 al Serviciului Fiscal de Stat din 8 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului respectiv și a modului de completare al UNIF18. Astfel, deoarece întreprinzătorul individual și gospodăria țărănească, în condițiile art. 5 pct.7) din Codul fiscal (CF) au statut de persoana fizică înregistrată în modul stabilit și desfăşoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică, aceasta nu va determina creșterea de capital. Respectiv, necesitatea completării anexei 6.2 la tabelul nr.1 „Rezultatul din operațiunile legate de activele de capital” lipsește, ceea ce a și condiționat ajustările elaborate în formularul UNIF18. Respectiv, alin.8 al p. 13 din Modul de completare a dării de seamă fiscale unificate va fi expus în următoarea redacție: ”Dacă contribuabilul suportă cheltuieli în scopuri filantropice şi de sponsorizare sub formă nemonetară, drept temei pentru deducerea acestora serveşte, în cazul înstrăinării mijloacelor fixe, baza valorică a proprietăţii transmise şi determinată prin calcul, în conformitate cu pct.88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare (în continuare – Catalogul mijloacelor fixe), iar în cazul înstrăinării altor active (mărfuri, materiale, producţie finită – valoarea de bilanţ reflectată în contabilitatea financiară”, sintagma „cu excepţia activelor de capital” fiind exclusă. Totodată, autorii propun ca aceasta să fie exclusă și din Anexa 6 la tabelul nr.1 (la codul 0207 și alineatul 9), din Anexa 6.1 la tabelul nr.1 (titlul tabelului), iar în alineatele 11-13 să fie substituite cu prevederea expresă că rândul 0208 și Anexa 6.2 la tabelul nr.1 nu se completează începând cu perioada fiscală de declarare a anului 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.