05
02 2021
3543

Formularul IPC21, modificat

Vineri, 5 februarie 2021, fiind publicate în Monitorul oficial, au intrat în vigoare modificările la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.
 
Astfel, Ordinul MF nr.17 din 29 ianuarie 2021, prin care au fost aprobate modificările respective, prevede suplinirea Ordinului nr.94/2020 cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, în care sunt indicate codul, denumirea categoriei și tarifele contribuției de asigurări sociale de stat pe anul 2021.
 
Totodată, Tabelul nr.1 al Dării de seamă (Forma IPC21) se completează cu rd. 22, la sursele de venit fiind incluse cele din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF) (codul DOB BA).
 
O altă modificare precizează textul din col.2 (rd. 42, Dividende,  art.901 alin.(31) din Codul fiscal) acesta fiind completat cu sintagma „achitate în folosul persoanelor fizice rezidente”.
 
Totodată, Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidenta nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale (tab.2) este suplinit cu rd. 1.6, în calitate de plătitori fiind indicați  liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției , specificați la pct. 1.61 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999, conform taxei fixe
 
Ordinul publicat prevede și completarea Cap. I a anexei nr. 2 „Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)” cu partu puncte noi ce reglementează:
 
  • plăţile salariale şi alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaţilor/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi, cât şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori se calculează şi se achită conform legislaţiei în vigoare la data de 31 decembrie 2020;
  • achitarea impozitului pe venit la clasificația economică indicată în ordin;
  • achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu şi la alte recompense la codul ECO specificat;
  • achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la clasificația economică corespunzătoare (indicate în ordin).
 
Publicația noastră va reveni cu detalii suplimentare la subiectul dat în zilele următoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.