18
03 2019
2685

Formularul procesului-verbal de contravenție, modificat

Contravenientul este în drept să achite jumătate din amendă, dacă o plăteşte în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. Ministerul Finanțelor a publicat în MO din 15 martie curent Ordinul nr. 45 din 5 martie 2019, prin care sunt modificate și completate prevederile Ordinului nr. 121 din 13 septembrie 2018. Astfel, persoana vinovată de comiterea unei contravenții în zilele nelucrătoare va avea la dispoziție mai mult timp pentru achitarea amenzii cu reducere (anterior era prevăzut că, pentru a beneficia de reducerea de 50% din suma contravenției aplicate, contravenientul avea la dispoziție 72 de ore din momentul stabilirii acesteia). Modificările au fost operate reieșind din necesitatea aducerii în concordanță a formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție cu prevederile noi ale Codului contravențional, introduse prin Legea nr. 159 privind modificarea unor acte legislative din 12 octombrie 2018. Acestea vor fi indicate și pe versoul blanchetei. Deși formularul procesului-verbal respectiv este modificat, blanchetele aprobate prin Ordinul nr.121 vor fi utilizate până la finisarea stocului existent, având aceeași forță juridică ca și formularul aprobat. Amintim că modificările incluse în Codul contravențional prin Legea nr.159 vizează și răspunderea pentru adoptarea sau neadoptarea unor decizii de către un organ colegial, posibilitatea aplicării sancțiunii mai blânde decât cea prevăzută de lege, aplicarea sancțiunilor pentru distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor proprietate comună a asociațiilor de coproprietari în condominiu etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.