24
07 2018
1008

“Franzeluţa” poate achita dividendele pentru anul 2013

S.A.”Combinatul de Panificație din Chișinău ”Franzeluța” (S.A.”Franzeluța”) poate fi exclus din lista agenților economici scutiți de la plata dividendelor din profitul net obținut în anul 2013. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.482 este propus pentru consultări publice de către Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Agenția Proprietății Publice. Conform autorilor, propunerea rezultă din imposibilitatea îndeplinirii de către întreprindere a deciziei adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la utilizarea profitului net pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu majorarea capitalului social, promovată în anul 2014 de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit notei la proiect, pentru anul 2013, S.A.”Franzeluța” a obținut profit net în sumă de 10, 97 mil. lei. În cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, a fost adoptată decizia privind repartizarea pentru plata dividendelor a 25% din profitul net obținut în 2013. Totodată, ţinând cont de faptul că S.A. „Franzeluţa” are plasate trei tipuri de acţiuni (ordinare nominative, preferenţiale nominative clasa I cu dividend fixat și de clasa II cu dividend nefixat), adunarea generală a acționarilor a stabilit următorul cuantum şi mărime a dividendelor pe o acţiune de fiecare clasă aflată în circulaţie: - pentru o acţiune preferenţială nominativă de clasa I cu dividend fixat -100000 lei sau 0,1 lei per acţiune; - pentru o acţiune preferenţială nominativă de clasa II cu dividend nefixat - 61975,35 lei sau 0,0725 lei per acţiune; - pentru o acţiune ordinară - 2581281, 65 lei sau 1, 4503 lei per acţiune. Ulterior, prin hotărârea adunării generale extraordinare din 21 august 2014, a fost modificată decizia adunării generale cu privire la repartizarea profitului net al anului 2013, menținând achitarea dividendelor pentru acţiunile preferenţiale cu dividende fixate și dividende nefixate în sumă de 161, 98 mii lei (1,48%). Suma de 2, 58 mil. lei (23,52%) a fost îndreptată la fondul de dezvoltare al societăți cu majorarea obligatorie a capitalului social. Deoarece prețul nominal al unei acțiuni trebuie să se împartă la un leu, suma îndreptată spre majorarea capitalului social al S.A. „Franzeluţa” nu a fost suficientă pentru mărirea valorii nominale a acțiunilor ordinare plasate, dar nici plasarea de acțiuni ordinare ale emisiunii suplimentare nu rezolva situația create – acțiunile plasate nu puteau fi repartizate proporțional între acționari, luând în calcul numărul mare al acestora (15 persoane juridice şi 1423 persoane fizice). Respectiv, ţinând cont de intereselle deţinătorilor de acţiuni ordinare, se propune excluderea S.A. ”Franzeluţa ” din lista agenţilor economici scutiţi de achitarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net în anul 2013, fapt ce v-a permite achitarea din profitul nerepartizat al anului 2013 a dividendelor deţinătorilor de acţiuni ordinare, inclusiv statului. Amintim că în lista întreprinderilor scutite, integral sau partial, de defalcările în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013, au fost incluse 31 de întreprinderi, printre care se regăsesc „Poşta Moldovei”, „Combinatul de Vinuri „Cricova”, „Uzina de tractoare „Tracom”, „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” etc. Proiectul este deschis pentru consultare până la 23 august curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.