16
05 2018
4954

Gradarea criteriilor de risc la efectuarea controlului de stat

Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței" (Agenţie) este propus pentru consultaţii publice de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Metodologia este elaborată pentru asigurarea eficienţei controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător în domeniul protecției consumatorilor și supravegherea pieței produselor nealimentare, care conform Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1089 din 18 decembrie 2017, sunt domeniile de competență ale Agenţiei. Tot în competenţa acesteia sunt incluse conformitatea serviciilor (inclusiv turistice); metrologia; supravegherea şi controlul de stat al activităţilor în domeniul jocurilor de noroc; siguranţa ocupaţională, dar şi respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului de competenţă. Pentru planificarea activităților de control asupra agenţilor economici au fost identificate următoarele criterii de risc: 1) domeniul activității economice 2) aria de activitate și amplasarea unității comerciale 3) data ultimului control 4) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum şi cu prescripțiile Agenției 5) cifra de afaceri 6) numărul de sesizări/petiții veridice. Totodată, la planificarea controlului vor fi luate în considerare şi criteriile specifice pe domenii utilizate de Agenție. Astfel, în domeniul siguranței produselor nealimentare asemenea criteriu este categoria de consumatori, iar în domeniul prestări servicii - practici comerciale înșelătoare sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Proiectul conţine şi o gradare a intensității riscului cu scara cuprinsă între 1 şi 5. La determinarea riscului vor fi luate în calcul domeniul și/sau subdomeniul activității economice, aria de activitate şi amplasarea unităţii comerciale, durata de la data efectuării ultimului control etc. Documentul stabileşte ponderea fiecărui criteriu de risc în raport cu toate criteriile selectate, luând în calcul importanţa criteriului respectiv pentru domeniul specific de control. Astfel, aceleaşi criterii pot avea relevanţă şi pondere diferită în funcţie de domeniul controlului. Modul de aplicare a acestora, de asemenea, este inclus în proiect. Desfășurarea controalelor are loc doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare desfășurării controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative, prevede regulamentul. Cheltuieli financiare suplimentare ce urmează a fi suportate din contul mijloacelor bugetului de stat nu sunt prevăzute.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.