12
07 2017
986

Guvernul nu a susținut completarea Codului Contravențional

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 229-243 din 7 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului privind avizul la un proiect de lege ce vizează completarea Codului Contravențional. Avizul de nesusținere a inițiativei a fost exprimat în ședința Guvernului din 23 iunie. În proiectul înaintat de un grup de deputați se propun mai multe amenzi în partea ce ține de transport și contrucția drumurilor. Astfel, a fost propusă stabilirea unei amenzi în sumă de la 1300 la 1400 unități convenționale pentru persoanele cu funcție de răspundere, antrenate în formarea și utilizarea mijloacelor pentru reabilitarea drumurilor, în caz de utilizarea necorespunzătoare a materialelor de construcție, soldată cu deteriorarea a mai mult de 2% din acestea în perioada de garanție stipulată în contract. De asemenea, proiectul mai prevedea și sancționarea cu amendă de la 5 la 10 unități convenționale și aplicarea a 2 puncte de penalizare la încălcarea regulilor de folosire a vehiculelor cu regim prioritar de circulație, manifestată prin conectarea echipamentelor cu lumini giratorii de culoare albastră sau roșie, precum și cele de culoare galbenă și a semnalelor sonore speciale, în afara cazurilor misiunilor urgente de serviciu. Autorii au mai propus sancționarea cu amendă de la 30 la 35 unități convenționale, cu aplicarea a 6 puncte de penalizare pentru încălcarea regulilor de folosire cu regim prioritar de circulație, care a generat o situație de accident cu deteriorarea bunurilor materiale sau cauzarea de leziuni corporale ușoare. În avizul său, Guvernul menționează că actuala redacție a Codului Contravențional reglementează componenta de contravenție ce include nerespectarea regulilor de întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor și anume art.227. Guvernul mai specifică că în inițiativă nu este stipulat despre ce garanție și contract este vorba. În ceea ce privește a doua propunere, Guvernul recomandă racordarea prevederii propuse cu Regulamentul circulației rutiere, unde la pct.7 din Regulament se stipulează că vehiculul cu regim prioritar de circulație este cel echipat cu lumini giratorii de culoare albastră sau roșie și semnale sonore speciale. Guvernul mai recomandă ca inițiativa dată să fie comasată și examinată în Parlament odată cu un alt proiect complex de modificare al Codului contravențional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.