19
02 2018
957

Guvernul nu oferă autorităților locale dreptul de a stabili nivelul salariului de funcţie

Guvernul a avizat negativ o inițiativă legislativă propusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, prin care se solicita delegarea APL a dreptului de a stabili nivelul salariului de funcţie pentru funcţionarii publici ai autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit autorilor, scopul proiectului constă în creşterea eficienţei APL şi a calităţii serviciilor publice prestate la nivel local. Guvernul, însă, nu a susținut această propunere, întrucât ea implică, într-o anumită măsură, creşterea cheltuielilor bugetelor locale, iar în acest sens este necesar de a elabora un studiu pentru a determina dacă bugetele proprii ale tuturor APL vor avea capacitatea de a acoperi cheltuielile de salarizare a funcţionarilor publici din cadrul acestora. În avizul Guvernului, publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent, se menționează că structura veniturilor bugetelor locale executate în anul 2017 atestă o dependență semnificativă de transferurile alocate din bugetul de stat - peste 70 % din totalul veniturilor în bugetele respective și pondere mică a veniturilor proprii, care nu au atins nivelul de 10 % din totalul de venituri obținute în anul precedent. Guvernul mai consideră că iniţiativa de a stabili independent salariile funcţionarilor publici ale autorităţilor publice locale, ţinând cont de capacităţile bugetare proprii, poate duce la încălcarea normelor unitare de salarizare a funcţionarilor publici, care vor fi salarizaţi în mod diferit, în funcţie de capacităţile bugetare ale autorităţilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.