01
07 2020
1285

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte de legi

Astăzi Guvernul și-a asumat răspunderea asupra a patru proiecte de legi. Primul ține de  modificarea Legii nr. 270/2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și vizează salariile personalului medical, care urmează a fi majorate în câteva etape. Astfel, începând cu 1 septembrie curent, salariile acestora vor fi majorate cu 30%, iar ulterior, de la 1 ianuarie 2021, cu încă 30%. Totodată, în prima jumătate a anului viitor este preconizată o altă majorare – cu 40%.

 

 Modificarea propusă vine ca un prim pas pentru realizarea obiectivului de dublare a salariilor pentru personalul medical, a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța.

 

Astfel, documentul prevede completarea Legii menționate cu prevederea ce va oferi dreptul personalului medical din autoritățile medicale și de asistență socială de a beneficia de spor specific în mărime de 30% din suma anuală a salariilor de bază.

 

Redacția actuală a Legii nr. 270 indică limita totală a părții variabile pentru diferite tipuri de autorități, care include sporul pentru performanță în mărime de 10% din suma totală a salariilor de bază și sporul specific, care poate fi dedus din limita totală a părții variabile și limita sporului pentru performanță.

 

Potrivit notei informative, de acest drept vor beneficia circa 4,5 mii unități de personal medical. Cheltuielile necesare pentru 3 luni ale anului curent sunt estimate la 40 mil. lei.

 

Tot în acest context, Guvernul și-a asumat răspunderea și pentru proiectul  de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

 

Prevederile acestui proiect sunt menite să atenueze consecințele situației epidemiologice asupra sistemului medical, a populației vulnerabile, a mediului de afaceri, precum și a consecințelor calamităților naturale din țară, a menționat Serghei Pușcuța.

 

Principalele măsuri se referă la:

  • majorarea cu 30% a salariilor cadrelor medicale, începând cu 1 septembrie 2020
  • acordarea suportului unic în sumă de 700 lei beneficiarilor de pensii și alocații sociale a căror cuantum nu depășește 3 mii lei lunar
  • majorarea alocațiilor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Astfel, veniturile bugetului de stat vor fi majorate cu 52,4 mil. lei, cheltuielile – cu 1,283 mld. lei, iar deficitul – cu 1,231 mld. lei.

 

Cele mai mari majorări sunt pentru domeniile ocrotirea sănătății, protecție socială, economie și serviciul de stat cu destinație generală.

 

Ultimele două proiecte asupra căruia Guvernul și-a asumat răspunderea sunt cele de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020.

 

După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se majorează cu 469584,0 mii lei.

 

Astfel, subprogramul „Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului” se majorează cu 3275,6 mii lei. Suma respectivă se referă la activitatea nouă inclusă în subprogram, cu finanțare de la bugetul de stat – „Asigurarea dreptului la indemnizații urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19”.

 

În același timp, veniturile FAOAM vor fi majorate cu 427 999,2 mii lei și cheltuielile – cu 533 997,7 mii lei.

 

Necesitatea elaborării proiectului este determinată de situaţia epidemiologică şi asigurarea sustenabilității financiare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală privind acoperirea cheltuielilor necesare îmbunătățirii condițiilor de muncă și motivării corespunzătoare ale angajaţilor din cadrul instituțiilor medico – sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, a spus Viorica Dumbrăveanu

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.