Știri

Guvernul va avea un nou Regulament

Noua Lege cu privire la Guvern instituie reglementări ce vizează organizarea și funcționarea Guvernului bine structurate, cu o terminologie unificată și coerentă, cu proceduri administrative clare, menite să elimine ambiguitățile și neconcordanțele, se spune în nota informativă a proiectului Regulamentului Guvernului, propus spre consultări publice de Cancelaria de Stat. În noul document de activitate a Guvernului sunt incluse prevederi ce se referă la procesul detaliat de organizare ale ședințelor de Guvern - cvorumul, ordinea de zi, prezentarea materialelor de către Cancelaria de Stat, participanții la ședință, raportorii. Proiectul propus comunică explicit cum are loc adoptarea deciziilor Guvernului, ce sunt deciziile protocolare, care este rolul proceselor verbale ale ședințelor. Totodată, noul regulament conține și prevederi noi ce se referă la înregistrarea video și audio, precum și stenografierea, care vor fi realizate de Cancelaria de Stat. Documentul mai include și specificări referitoare la ședințele închise, care pot fi organizate la decizia prim-ministrului. Ședința Guvernului sau o parte din aceasta este închisă dacă în cadrul acesteia se examinează subiecte care conțin informații cu accesibilitate limitată, inclusiv cele care conțin secret de stat. La ședința închisă a Guvernului participă membrii Guvernului și persoanele a căror prezență este necesară pentru adoptarea deciziilor de către Guvern, iar lista lor este stabilită de Prim-ministru. În acest document autorii oferă o clasificare a actelor Guvernului – hotărâri, ordonanțe și dispoziții. De asemenea, un capitol este destinat conlucrării Executivului cu societatea civilă, unde se menționează că Guvernul crează condițiile necesare pentru asigurarea controlului de către societate a activității autorităților publice care îi sunt subordonate prin publicarea rapoartelor de activitate, a rapoartelor de monitorizare a activității de implementare a Programului de activitate, a documentelor de politici și a altor acte ale Guvernului pe pagina sa web oficială, iar propunerile organizațiilor societății civile adresate Guvernului sunt examinate conform procedurilor stabilite de legislația privind accesul la informație. Capitole aparte sunt rezervate și raporturilor Guvernului cu Parlamentul, Președintele țării, Curtea Constituțională, Banca Națională a Moldovei, Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală, Curtea de Conturi și APL. Alte reglementări se referă la fortificarea capacităților Cancelariei de Stat în calitatea sa de Centru al Guvernului, regândirea statutului secretarilor de stat prin introducerea funcției de secretar general de stat responsabil de managementul curent al ministerului, asistat de secretari de stat; delimitarea funcțiilor politice de cele de administrare în cadrul ministerelor, cu transferarea funcțiilor de administrare în competența secretarilor generali și secretarilor de stat. Totodată, se propune abrogarea Regulamentului în vigoare, aprobat în anul 2001. Proiectul Regulamentului Guvernului poate fi consultat până la data de 22 decembrie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

819 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2017 11:40

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon