18
04 2019
3435

IALS 14: verificăm datele

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice. În procesul de depunere a Declaraţiei, unele persoane fizice pot depista faptul că veniturile obținute în etapa I a anului 2018 (1 ianuarie – 30 septembrie) nu sunt reflectate în aceasta. Aici ne vom opri asupra modului de prezentare și corectare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/IALS 18). Astfel, recomandăm tuturor contabililor să verifice repetat modul în care au prezentat IALS14, chiar și în cazul în care au confirmarea de recepționare a formularului, în special în cazurile în care au operat modificări în acesta (ca exemplu, modificarea numelui persoanei în cazul căsătoriei sau divorțului). Unii contabili, la introducerea corectărilor, le-au efectuat în rândurile care necesitau date noi, fără prezentarea repetată a formularului (atât IALS 14, cât și IALS 18). Amintim că, în cazul depistării unor erori după prezentarea notelor de informare menţionate supra, contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată în conformitate cu prevederile art.188 din Codul fiscal. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia (integral) aferentă perioadei fiscale respective. Respectiv, pentru ca toate persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător să poată depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru ambele perioade fiscal ale anului 2018 (CET15 și CET 18), dar și să efectueze desemnarea procentuală, recomandăm persoanelor responsabile de prezentarea formei IALS14 să verifice corectitudinea acesteia și, după caz, să introducă modificările necesare. În condițiile alin.4 art.188 din Codul fiscal, darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni, precum și pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.