29
01 2020
440

IMM: unde-s mulți, puterea crește

Pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost creat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 416 din 21 august 2019 pentru modificarea HG nr.631/2011 cu privire la Consiliul Economic, un nou Grup de lucru. Acesta exercită și funcția de Consiliu consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) și va oferi suport și consultanță sectorului IMM. În cadrul ședințelor Grupului de lucru vor fi abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă sectorul și vor fi propuse soluții pentru depășirea acestora. Grupul de lucru are caracter permanent și va fi condus de ministrul Economiei și Infrastructurii. După cum a anunțat Anatol Usatîi, dezvoltarea IMM-urilor este una din prioritățile ministerului Economiei și Infrastructurii și a Guvernului, menționând că, lansarea acestei platforme este nu doar o politică din partea statului, ci și o necesitate exprimată de IMM. IMM-urile sunt o parte importantă a economiei naționale. Mizăm pe suportul Consiliului Economic și ODIMM în ceea ce privește dezvoltarea sectorului, care are un potențial foarte mare, a menționat ministrul. Pentru Republica Moldova sectorul IMM reprezintă unul din sectoarele-cheie ale economiei, care a avut în ultimii ani diferite evoluții, dar trendul oricum este unul pozitiv, a menționat secretarul de stat al MEI, Iuliana Drăgălin. De asemenea, ea s-a referit la importanța programelor de susținere a sectorului IMM, printre care PARE 1+1, Femei în Afaceri, Start pentru Tineri, incubatoarele de afaceri etc. Este necesară crearea unui mecanism de evaluarea și monitorizare a activității IMM, precum și implementarea prevederilor Small Business Act for Europe, care este un cadru general comun pentru dezvoltarea acestora la nivel comunitar. Aceste idei au fost susținute de directorul general al ODIMM, Iulia Costin. Totodată, directorul ODIMM s-a referit la rezultatele unei evaluări efectuate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care a oferit recomandări pentru îmbunătățirea activității sectorului IMM. Printre acestea se numără consolidarea activității Consiliului Concurenței, inclusiv pentru a efectua evaluări în domeniul de responsabilitate al acestuia, dezvoltarea unei politici de integrare a asociațiilor, încurajarea IMM-urilor să-și înregistreze proprietatea intelectuală, consolidarea cadrului instituțional prin elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluarea a IMM, reducerea muncii informale în cadrul IMM-urilor, facilitarea accesului la finanțare, contribuirea la penetrare pe piețe, suport pentru întreprinderile ce se află în prag de insolvabilitate (A doua șansă) etc. În acest context, Iulia Costin a anunțat că, o bună parte din aceste recomandări deja se implementează, iar în anul curent vor fi lansate noi proiecte de susținere a sectorului. Acestea țin de internaționalizare, clustere, substituirea importurilor etc. Camera de Comerț și Industrie, în calitate de autoritate care promovează interesele întreprinderilor, la fel susține lansarea acestei platformei de discuții, în cadrul căreia ar trebui să se discute toate modificările legislative prin prisma implementării acestora de către întreprinderi. După cum a menționat vicepreședintele CCI, Natalia Caleinic, din cei 1200 de membri CCI, circa 80% sunt IMM-uri. Reprezentanții sectorului au susținut ideea creării Consiliului consultativ, ce are ca scop soluționarea problemelor cu care se confruntă IMM. Printre solicitările acestora se enumeră colaborarea mai eficientă cu mediul academic, modernizarea Codului Muncii pentru ca relațiile de muncă să fie mult mai flexibile, reglementarea activității freelancerilor, suport pentru exportul mărfurilor, simplificarea raportării entităților etc. Totodată, șeful Secretariatului Consiliului Economic, Ion Lupan, a informat că, în următoarele săptămâni pe platforma Consiliului se va desfășura o ședință dedicată simplificării raportării statistice. Notă: Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2018, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 55,7 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,7% din numărul total al entităților din Republica Moldova. Numărul salariaților care au activat în aceste întreprinderi a constituit 328 mii persoane, deținând 60,7% din numărul total de salariați ai întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale IMM în această perioadă au constituit 144159,9 mil. lei, ceea ce constituie 40,4% din veniturile totale obținute din vânzări pe economie. În anul 2018, partea preponderentă a IMM-urilor și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,9 mii întreprinderi sau 37,5% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,7 mii de IMM sau 8,4% din totalul acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.