Știri

IMM-urile vor implementa practici prietenoase mediului ambiant

Potrivit statisticilor internaționale, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) generează circa 64% din poluarea industrială, în timp ce doar 16% din acestea sunt angajate în acțiuni de mediu. În același timp, statele sunt tot mai preocupate de identificarea celor mai bune soluții și tehnologii privind gestionarea corectă a deșeurilor. În acest context, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național de Ecologizare a IMM-urilor. Obiectivul Programului este de a încuraja și susține IMM-urile în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului. Instituţia responsabilă de implementare a Programului va fi ODIMM. Potrivit documentului, suportul este destinat IMM-urilor din sectoarele cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător sau care utilizează performanțele de mediu ca factor de competitivitate în intrarea pe piețele internaționale. Prioritate se va acorda IMM-urilor care introduc eco-inovații, produse și servicii ecologice pe piață. Programul este format din trei componente ce țin de dezvoltarea instrumentarului informațional și a infrastructurii de implementare, acordarea suportului financiar în domeniul ecologizării IMM-urilor și monitorizarea valorificării suportului acordat acestora. Prima componentă prevede suport informațional și asistență autorităților publice locale, Incubatoarelor de Afaceri și altor instituții/organizații, în scopul promovării ecologizării IMM-urilor. Componenta a doua prevede acordarea suportului financiar pentru desfășurarea acțiunilor de ecologizare. Astfel, este prevăzută finanțarea IMM-urilor la scară mică, fiind oferite granturi pentru implementarea planurilor de acțiuni privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea inovațiilor în procesele tehnologice, gestionarea deșeurilor și a resurselor de apă etc. Suportul va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 200 mii lei. Totodată, vor fi finanțate acțiunile de suport și la scară largă. La această etapă deja vor fi finanțate IMM-urile pentru implementarea standardelor și/sau certificatelor internaționale relevante ecologizării, a sistemului european de management ecologic și de audit, pregătirea pentru etichetarea ecologică națională și internațională, precum și achiziționarea de echipamente necesare ecologizării. Suportul va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși 500 mii lei. Se preconizează ca de acces la resurse financiare la scară mică să beneficieze cel puțin 100 IMM-uri, iar la scară largă – cel puțin 50 IMM-uri. Beneficiarii vor fi monitorizați în partea ce ține de valorificarea suportului acordat, iar aceasta se va face prin vizite de monitorizare și evaluare, analiza documentelor justificative de valorificare conformă a suportului financiar acordat, chestionare, interviuri etc. Programul se va desfășura pentru o perioadă de pilotare de 36 luni, cu posibilitate de extindere, iar implementarea acestuia va necesita pentru anii 2019-2021 un buget estimativ în valoare de 60 mil. lei. Impactul Autoritățile se așteaptă ca, în urma implementării Programului, numărul beneficiarilor să atingă cifra de 3000 - reprezentanți ai APL, Incubatoarelor de Afaceri și altor instituții, cel puțin 400 de IMM-uri să fie formate în domeniul acțiunilor de ecologizare, iar cel puțin 300 dintre acestea să fie asistate în elaborarea planurilor de acțiuni în domeniul ecologizării. Potrivit datelor, sectorul IMM-urilor reprezintă circa 98,7% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova. Proiectul urmează a fi discutat mâine, 31 octombrie curent, în cadrul ședinței secretarilor generali ai Guvernului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1020 vizualizări

Data publicării:

30 Octombrie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

IMM | ecologie | deseuri | Proiect | Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon