09
12 2019
474

IMM vor fi susținute în implementarea „economiei verzi”

Întreprinderile mici și mijlocii vor primi granturi pentru implementarea planurilor de acțiuni de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea și gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă etc. În acest sens se prevede finanțarea nerambursabilă pentru implementarea acțiunilor de ecologizare de valoare mică, care va constitui până la 70% din costul proiectului investițional, dar nu va depăși 200 mii lei. În Monitorul Oficial din 6 decembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 592 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Scopul Programului este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor. Programul include 3 componente: dezvoltarea instrumentarului informațional și a infrastructurii de implementare, acordarea suportului financiar în domeniul ecologizării IMM-urilor, monitorizare și suport post-finanțare. Prin intermediul acestui Program cel puțin 150 de companii vor fi selectate pentru finanțare în procesul de implementare a acțiunilor de ecologizare, adoptarea standardelor, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice. Totodată, se preconizează ca circa 3000 de persoane să beneficieze de suport informațional, iar cel puțin 400 de întreprinderi să fie instruite/formate pentru a putea implementa principiile economiei verzi. În scopul asigurării realizării responsabilităților de implementare și monitorizare a valorificării suportului acordat ÎMM-urilor, în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va fi înființată o unitate de implementare a Programului. Programul se va desfășura pentru o perioadă de pilotare de 36 de luni, cu posibilitate de extindere a acesteia. Implementarea va necesita un buget estimativ în valoare de 60 mil. lei pentru anii 2019-2021. În urma implementării Programului, autoritățile se așteaptă ca 70% din reprezentanții autorităților publice locale, ai incubatoarelor de afaceri și ai altor instituții/ organizații de suport în afaceri, de mediu și ÎMM-urile să-şi sporească gradul de înțelegere a „economiei verzi”. Totodată, se preconizează ca cel puțin 50% din întreprinderile instruite și asistate să elaboreze planuri de acțiuni de ecologizare, precum și cel puțin 70% din întreprinderile susținute financiar pentru implementarea planurilor de ecologizare a producerii și prestării de servicii de valoare mică vor majora volumul de investiții în ecologizare. Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor fi susținute de către stat pentru a implementa practici prietenoase mediului ambiant. Despre aceasta s-a anunțat în cadrul Conferinței Internaționale a IMM-urilor „Moldova Verde” organizată de ODIMM, care a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.