24
04 2018
17336

Impozit pe venitul persoanelor fizice: donaţia

P.P. “Monitorul Fiscal FISC.MD” reaminteşte că până la expirarea termenului de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit pentru persoanele fizice (formularul CET15) au mai rămas 9 zile. Concomitent comunicăm că Serviciul Fiscal de Stat şi-a modificat programul de muncă, pentru a facilita depunerea declaraţiilor de către subiecţii impunerii. Astfel, SFS va activa: — 27 aprilie 2018 – de la 08:00 până la 19:00; — 28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00; — 30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00; — 2 mai 2018 — de la 08:00 până la 19:00. Totodată, continuăm publicarea răspunsurilor la întrebările puse de utilizatorii noştri. Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația unui bun? În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Astfel, persoana fizică care face donație un bun, în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată a bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. La determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit, se va lua în calcul baza valorică a bunului donat. Bază valorică a activelor de capital se constată în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal. Totodată, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi. Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești? În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I. Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești, în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. În cazul efectuării donației unui activ de către persoana fizică, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit? În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Venitul fiscal reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată a activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. Baza valorică ajustată a proprietății la momentul donației se determină în conformitate cu prevederile art. 42 din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat. Totodată, potrivit art. 5 pct. 26) din Codul fiscal, prețul de piață, valoarea de piață reprezintă prețul mărfii, serviciului, format prin interacțiunea cererii și ofertei pe piața comerțului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacțiilor încheiate între persoanele ce nu sunt coproprietari sau persoane interdependente pe piața respectivă a comerțului cu ridicata. Respectiv, în cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mare decât baza lui valorică, se va constata o creștere de capital determinată ca diferența dintre prețul de piață și baza lui valorică. În acest caz, conform art. 40 alin. (7) din Codul fiscal, obiect al impunerii constituie mărimea creșterii de capital care este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. În cazul în care prețul de piață al activului donat este mai mic sau egal cu baza lui valorică, nu se va constata obiect al impunerii cu impozitul pe venit. Totodată, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.