05
04 2019
3764

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Întrebări și răspunsuri

Venitul impozabil sub formă de creștere de capital s-a modificat de la 50% la 20%. Cum urmează a fi aplicate aceste modificări în contextul celor două etape? Creșterea de capital reprezintă o sursă de venit impozabilă, care se determină ca urmare a înstrăinării activelor de capital. Este necesar să remarcăm că active de capital sunt: a) acţiunile, obligaţiunile; b) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător; c) terenurile; d) opţionul la procurarea sau vânzarea activelor de capital. Mărimea creşterii de capital provenite din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a acestora este egală cu diferenţa dintre suma încasată şi baza valorică a acestor active. Bază valorică a activelor de capital reprezintă cheltuielile suportate pentru procurarea sau crearea activelor de capital. Este de remarcat că cheltuielile respective urmează a fi confirmate în modul stabilit de art. 42 din Codul fiscal și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018. Atenționăm că creşterea de capital nu este recunoscută în cazul: 1. redistribuirii proprietăţii între soţi sau între foştii soţi 2. încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi 3. în cazul înstrăinării locuinţei de bază, care este proprietate a contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani și constituie domiciliul/reşedinţa acestuia în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării. Pentru etapa I suma creșterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale (art. 40 alin. (7) din CF). În etapa II suma creșterii de capital impozabilă va constitui 20%. Prin urmare, contribuabilii cu statut de persoană fizică vor aplica coeficientul creșterii de capital 50% și, respectiv, 20% pentru fiecare etapă în parte, în funcție de perioada în care a fost obținut venit de la înstrăinarea activului de capital. Dacă persoana fizică a vândut imobilul, care a constituit domiciliul acestuia timp de 10 ani, are obligația de a prezenta declarația? Potrivit art.20 lit.y3) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice rezidente (cetățeni ai RM și apatrizi) de la înstrăinarea locuinței de bază constituie surse de venit neimpozabile. Locuinţă de bază constituie cea care întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani; b) constituie domiciliul/reşedinţa contribuabilului pe parcursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinării (art.5 pct.46) din CF). Respectiv, dacă imobilul înstrăinat corespunde condițiilor specificate, acesta reprezintă sursă de venit neimpozabilă și nu apare obligația de declarare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.