08
04 2019
2578

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Întrebări și răspunsuri

În cazul în care persoana fizică a donat bunul imobil prin contract de donație către fiul/fiica, apare obligația de achitare a impozitului pe venit și, respectiv, de depunere a declarației? Potrivit prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul fiscal (CF), creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi. Totodată, conform prevederilor art. 20 lit. i) din CF, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Astfel, într-o asemenea situație nici părintele care oferă donația, nici copilul care primește donația nu au obligații aferente impozitului pe venit și, respectiv, de a declara această tranzacție în Declarație. În cazul în care persoana fizică a făcut o donație de bani, apar anumite obligații fiscale și aceasta trebuie să depună declarația? Pentru donațiile de bani legislația fiscală conține norme speciale, care sunt reglementate de art. 21 alin.(4) din CF. Potrivit acestora, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti (cu excepţia donaţiilor făcute în scopuri filantropice şi de sponsorizare indicate la art.36 alin.(2)) se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile respective nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I. Respectiv, în situația în care persoana fizică a efectuat o donație în sumă mai mare decât venitul impozabil obținut în perioada fiscală, aceasta are obligații privind determinarea impozitului pe venit si depunerea declarației. La determinarea venitului impozabil nu se ține cont de veniturile pentru care se aplică reținerea finală a impozitului pe venit la sursa de plată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.