10
04 2019
14157

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Veniturile din străinătate

Multe persoane din Republica Moldova obțin venituri de peste hotare fie din activitatea de muncă deșfurată acolo, pentru activitatea pe care o desfășoară în Republica Moldova ca freelanceri, dar sunt remunerați de peste hotare, primesc transferuri de la rude etc. Cum urmează de a fi declarate și impozitate aceste venituri?
 
Pentru a determina existența obligației aferente impozitului pe venit în situațiile propuse, este necesar să atragem atenția asupra obiectului de impunere la impozitul pe venit.
 

Ținând cont de prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal (CF), pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie:

 
b) venitul din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea în RM, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;
 
c) venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara RM, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
 
Concomitent, art. 12 din CF definește:

venit din investiţii: venitul obţinut din investiţiile de capital și din investiţiile în activele financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială

venit financiar: venitul obţinut sub formă de royalty (redevenţă), anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune, de la uzufruct, pe diferenţa de curs valutar, de la activele ce au intrat în mod gratuit, alte venituri obţinute ca rezultat al activităţii financiare, dacă participarea contribuabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă şi substanţială.

 
În componenţa venitului din investiţii şi venitului financiar obţinute în străinătate de către persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM se includ următoarele tipuri de venituri obţinute peste hotarele RM:
 
a) sub formă de dividende;

 
b) sub formă de dobândă;
 
c) sub formă de royalty;
 

d) de la înstrăinarea activelor de capital.

 
Prin urmare, venitul salarial pentru munca prestată pe teritoriul unui stat străin de către cetățeanul RM nu generează obligații fiscale în RM și, respectiv, nu se declară. În cazul obținerii veniturilor din categoria celor financiare și investiționale, este necesar de a remarca că acestea urmează a fi impozitate și în RM.
 
Ținând cont ca aceste venituri au fost odată impozitate în statul în care au fost obținute, pentru a nu admite dubla lor impozitare, în temeiul art. 82 din CF contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin.
 
Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele RM, autentificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat (cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă).
 
Mărimea trecerii în cont nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în RM faţă de acest venit în perioada respective. Venitul obținut de freelancer în anul 2018 în Moldova, remunerați din surse aflate în afara, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit și urmează a fi incluse în declarație, în categria ”Alte venituri”. În cazul obținerii venitului din surse aflate în afara RM pentru activitățile desfășurate în RM, drept document primar poate fi utilizat contractul sau alt document aplicat în practica internațională.
 
De asemenea, ca confirmare a primirii mijloacelor bănești, va servi extrasul detaliat din contul bancar al persoanei fizice, eliberat de instituția financiară respectivă. Cât privește transferurile acordate rudelor, acestea nu se încadrează în noțiunea de venit.

_____________

1 pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai RM, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscal aferente impozitului pe venit nr. 693 din 11 iulie 2018

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.