05
01 2017
2686

Impozitarea persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției

Politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2017 vine cu prevederi noi și pentru domeniul ce ține de impozitarea persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției. Astfel, conform prevederilor, cota impozitului pe venit pentru persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției va constitui 18% din obiectul impunerii. Legea prevede că, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil, obținut prin desfășurarea activității profesionale. Calcularea impozitului se realizează anual, iar achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Este important să cunoaștem că, contribuabilul are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obținut din desfășurarea activității profesionale în sectorul justiției, achitat în orice stat străin. Cât privește declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanelor care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției, ea se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Totodată, menționăm că declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă, utilizând, în mod obligatoriu, metodele automatizate de raportare electronică. Prevederile se aplică asupra tuturor persoanelor care activează în sectorul justiției – notari, avocați, mediatori etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.