09
06 2017
2956

Impozitul pe bunuri imobiliare. Cota de impozitare pentru bunuri evaluate

Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate? Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează: a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele: – cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale; a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele: - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale. Care este cota maximă și minimă a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare cu destinație locativă? Cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, evaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate, sunt prevăzute în art. 280 al Codului fiscal. Potrivit lit. a) din acest articol, cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice-cetățeni cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din munucipii și orașe, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, cu excepția satelor (comunelor) ce nu se află în componența municipiilor Chișinău și Bălți sunt următoarele: -cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; -cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.