Știri

Impozitul pe bunuri imobiliare. Facilităţi şi scutiri pentru persoanele fizice

Amintim persoanelor fizice că termenul-limită de achitare a impozitului pe bunuri imobiliare cu reducere de 15% expiră pe data de 30 iunie 2020. Anterior am reiterat posibilitatea achitării acestui impozit online, iar astăzi venim cu răspunsuri la unele întrebări adresate de cititorii noștri.
 
Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?
 

Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sunt în drept să acorde întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) scutiri sau amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil; b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie (art. 284 alin. (1) din Codul fiscal).

 

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor fizice-cetăţeni scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?

 

Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sunt în drept să acorde persoanelor fizice cetățeni scutiri sau amânări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil; b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie; c) boală îndelungată sau deces al proprietarului bunurilor imobiliare confirmate prin certificat medical sau, respectiv, prin certificat de deces.

 
Care sunt documentele ce servesc drept temei pentru acordarea de scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice-cetăţeni?
 
Documentele care servesc drept temei pentru acordarea scutirii la impozitul pe bunurile imobiliare sunt:
- pentru persoanele de vârstă pensionară - legitimaţia de pensionar;
- pentru invalizii de gradul I şi II, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl) - legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii;
- pentru familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia, pentru familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia, pentru familiile care au copii invalizi în vârstă de până la 18 ani şi pentru familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia - legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri (pct. 76 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr. 11 din 04.09.2001). 

via | www.sfs.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

11156 vizualizări

Data publicării:

24 Iunie /2020 08:00

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Impozitul pe bunurile imobiliare | Noutăți

Etichete:

impozit imobiliar | facilitate fiscala | documente | scutire la impozit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon