15
06 2017
2230

Impozitul pe bunuri imobiliare. Facilităţi şi scutiri pentru persoanele juridice

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor juridice scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare? Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil; b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie (art. 284 alin. (1) din Codul fiscal). Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte inspectoratelor fiscale teritoriale deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare? Decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, organelor fiscale teritoriale. (art. 284 alin. (2) din Codul fiscal). Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare? Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în confrmitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult. Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitului pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale. Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare. Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (106 – Organizațiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult). Care sunt cerințele către organizațiile necomerciale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare stabilită de art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal? Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal. Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003, care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci cînd menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţământul acesteia. În categoria instituţiilor sus menţionate sunt incluse centrele şi azilurile, casele de copii. În cazul în care organizația necomercială nu corespunde cerințelor menționate impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat și achitat pe principii generale. Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) aprobat prin ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015, se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare. Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. s), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (112 – Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială).


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.