23
06 2021
556

Impozitul pe bunurile imobiliare: evităm penalitățile

La 30 iunie 2021 expiră termenul limită stabilit pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice - cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent.
 
Suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar (în cazul persoanelor fizice – cetăţeni), precum și a impozitului funciar (în cazul gospodăriilor țărănești) se calculează anual de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor,  pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare și cotele concrete adoptate de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare.
 
Cetățenii care admit restanțe la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt pasibili sancționării. Potrivit art. 228 alin. (2) din Codul fiscal, pentru neplata impozitului, taxei în termenul şi în bugetul stabilite conform legislaţiei fiscale se plăteşte o majorare de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii lor, pentru perioada care începe după scadenţa impozitului şi care se încheie în ziua plăţii lor efective inclusiv.
Începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul majorării de întârziere pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale admise la bugetul de stat și bugetele locale constituie 0,0219% per zi.
 
Reamintim că achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată și online la accesarea:
 
Vă propunem să consultați următoarele articole:
 
 
 
 
 
 
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.