05
06 2018
2778

Impozitul pe bunurile imobiliare. Termenul de achitare cu reducere, extins

Astăzi Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” începe campania de promovare a conformării benevole a contribuabililor în domeniul impozitului pe bunurile imobiliare. Amintim că, conform prevederilor Codului fiscal, persoanele care achită până la 30 iunie al anului în curs suma integrală a impozitului pentru anul fiscal respectiv beneficiază de dreptul la reducerea a sumei impozitului ce urmează a fi achitat cu 15%. Reieşind din faptul că în acest an acestă dată este zi de odihnă, termenul limită de achitare impozitului cu reducere este transferat pentru data de 2 iulie, inclusiv. Pentru a ghida cititorii noştri în procesul de determinare a subiecţilor şi obiectelor impozabile şi, luând în considerare gradul diferit de pregătire a utilizatorilor în domeniul fiscalităţii, în următoarele zile vom veni cu informaţii ce ţin de impozitul pe bunurile imobiliare atât pentru persoanele fizice cât şi cele juridice. Aşadar, oferim pentru începători, primele informaţii generalizatoare. Ce sunt bunurile imobiliare? Bunurile imobiliare sunt: terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor (art. 276 pct. 2) din Codul fiscal). Ce este Cadastrul fiscal? Cadastrul fiscal este un sistem informațional care include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (art. 276 pct. 7) din Codul fiscal). Ce se înţelege prin "valoare estimată a bunurilor imobiliare"? Valoarea estimată este valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de evaluare prevăzute de legislaţie (art. 276 pct. 3) din Codul fiscal). Ce se înţelege prin "cotă concretă a impozitului"? Cota concretă a impozitului este cota procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 276 pct. 6) din Codul fiscal). Ce se înţelege prin "cotă maximă a impozitului"? Cota maximă a impozitului este cota în valoare procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită în Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" din Codul fiscal, care poate să difere de cota concretă a impozitului (art. 276 pct. 5) din Codul fiscal). Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? Potrivit prevederilor art. 285 alin. (1) din Codul fiscal, Agenţia Servicii Publice prezintă, zilnic, Serviciului Fiscal de Stat informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.