10
08 2018
5532

Impozitul pe venit: Regulamentele privind obligația fiscală, în vigoare

La calcularea venitului impozabil, în venitul brut al persoanelor juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător nu se includ tipurile de venituri specificate drept neimpozabile de Codul fiscal şi Legea nr. 1164-XIII pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului. Prevederea se conține în unul din actele anexe la Hotărârea Guvernului nr.693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobată de Executiv în ședința din 11 iulie curent și care astăzi, 10 august 2018, este publicată în Monitorul Oficial nr. 295–308. Astfel, sunt puse în aplicare trei acte ce țin de impozitarea persoanelor fizice și agenților economici, atât a celor ce dețin statutul de rezidenți cât și nerezidenți. Este vorba despre Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților și Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova. Odată cu publicarea Hotărârii indicate, sunt abrogate 10 Hotărâri anterioare ale Guvernului ce reglementau domeniul: • Hotărârea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” • Hotărârea Guvernului nr. 483 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului”, cu modificările şi completările ulterioare • Hotărârea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”, cu modificările şi completările ulterioare. • Hotărârea Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar” • Hotărârea Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină”, cu modificările şi completările ulterioare. • Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare”, cu modificările şi completările ulterioare. • Hotărârea Guvernului nr. 490 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei” • Hotărârea Guvernului nr. 1390 din 24 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani” • Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente”, cu modificările şi completările ulterioare • Hotărârea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului”. Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii săptămâna viitoare.

2 comentariu

avatar
@care a intrat în vigoare astăzi, 10 august 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 295–308.@ Conform Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017 art.56, în vigoare din 12.07.2018, actele normative publicate în «Monitorul Oficial al Republicii Moldova» intră în vigoare peste o lună de la data publicării sau la data indicată în textul actului normativ.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.