10
07 2018
7880

Impozitul pe venit: Regulamentul cu privire la impozitarea nerezidenților

În ședința din 4 iulie curent Guvernul a aprobat Regulamentul privind impozitul pe venitul nerezidenților. Acesta reglementează modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit determinat/reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului obținute în Republica Moldova. Potrivit documentului, venitul contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: • în Republica Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract sau acord de muncă • peste hotarele Republicii Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract sau acord de muncă. Totodată, venitul nerezidentului se consideră obţinut în Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea sa pe teritoriul ţării. Veniturile obţinute peste hotare în urma activităţii pe teritoriul ţării străine nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit la sursa de plată în RM. În același timp, contribuabilul nerezident care desfășoară o activitate în RM prin intermediul reprezentanței permanente este plătitor al impozitului pe veniturile brute obținute din sursele Republicii Moldova, care sunt legate de reprezentanța permanentă și diminuate cu suma deducerilor exclusive a acelor cheltuieli, pierderi și altor plăți care se atribuie nemijlocit la aceste venituri. Regulamentul mai stipulează că, în tratatele internaționale privind evitarea dublei impuneri la care Republica Moldova este parte, la stabilirea venitului impozabil a reprezentanței permanente se admite deducerea cheltuielilor suportate pentru scopurile acestei reprezentanțe permanente, inclusiv cheltuielile administrative generale, indiferent de faptul dacă aceste cheltuieli sunt suportate în Republica Moldova, unde se află reprezentanța permanentă, sau peste hotarele ei. Totodată, deducerile acestor cheltuieli trebuie să fie confirmate documentar. În cazul în care persoana juridică nerezidentă își desfășoară activitatea nu numai în RM și nu ține evidența separat, care ar permite să fie stabilit venitul obținut din activitatea desfășurată prin intermediul reprezentanței permanente, suma venitului brut poate fi stabilită în baza calculului, ținând cont de unul dintre următorii indici: • ponderea venitului brut de la comercializarea producției în RM în încasarea totală a persoanei juridice nerezidente din toată activitatea ei; • ponderea cheltuielilor legate de activitatea pe teritoriul RM în suma totală de cheltuieli a persoanei juridice nerezidente; • ponderea personalului scriptic ce practică activitate pe teritoriul RM în personalul scriptic al persoanei juridice nerezidente. Regulamentul conține prevederi referitoare la venitul personalului diplomatic și consular, al personalului administrativ și tehnic și al personalului de serviciu al acestora, precum și membrii familiilor care locuiesc împreună cu ei. În acest sens, se prevede scutirea de impozitul pe venit pentru venitul obținut în cadrul misiunii diplomatice. Totodată, nu se impozitează venitul obţinut de către consultanții străini care activează în baza proiectelor reglementate prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, dacă tratatul prevede acordarea scutirii. Din plăţile efectuate în favoarea reprezentanţelor permanente ale persoanelor juridice nerezidente înregistrate în Republica Moldova nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată. Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit certificatul de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul de rezidenţă. Documentul face parte din cele 3 regulamente elaborate cu scopul integrării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act: 1. Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător 2. Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova 3. Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților. Sistematizarea normelor va contribui la creşterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.