25
05 2017
631

În anul 2016 veniturile la bugetul de stat au fost executate în sumă de 288 795 67,6 mii lei

Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 a fost aprobat în cadrul ședinței Executivului din 24 mai curent. La partea de venituri, bugetul a fost executat în sumă de 288 795 67,6 mii lei, fiind acumulate la un nivel de 98,7% față prevederile anuale şi s-a înegistrat o majorare în acest sens cu 5,2% față de anul 2015. În același timp, bugetul la partea de cheltuieli a fost executat în sumă de 232 232 32,8 mii lei, la un nivel de 94,2% față de prevederile anuale și în creștere, față de 2015, cu 4,3%.

Raportul constată că politica bugetar-fiscală pentru anul 2016 a fost îndreptată spre depășirea crizei și consolidarea bugetului, iar implementarea măsurilor ferme de către Guvern, în acest scop, au condus la semnarea în noiembrie 2016 a Acordului privind politicile financiare și economice cu Fondul Monetar Internațional, iar urmare a acestui fapt a fost deblocată finanțarea externă din partea partenerilor de dezvoltare, a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Potrivit Raportului, bugetul public național în anul 2016 a înregistrat un deficit în sumă de 2 508,7 mil.lei, prevăzut fiind de 4 880,0 mil.lei. Ca pondere în PIB, acesta a constituit 1,9%, cu 1,8% mai puțin față de prognoza precizată și cu 0,4% mai puțin față de anul 2015.

La sfârștiul anului 2016, soldurile la conturile bugetului de stat au constituit3 298,2 mil. lei, dintre care soldurile la componenta de bază de 2 117,4 mil. lei, iar soldurile proiectelor finanțate din surse externe au înregistrat 1 180,8 mil. lei. Totodată, anul 2016 a fost caracterizat de diminuarea arieratelor interne.

Cât privește datoria de stat, ea s-a încadrat în limitele sustenabile. Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 31 decembrie 2016, a constituit 37,8%.

Impozitele și taxele, în suma totală a veniturilor bugetului public național, au înregistrat 29 231,0 mil.lei. Impozitul pe venit al persoanelor fizice a fost încasat în sumă de 3 181,5 mil. lei, cu o majorare față de 2015, cu 436,1 mil. lei sau cu 15,9%. Impozitul pe venit al persoanelor juridice în 2016 a fost încasat în sumă de 3 362,6 mil.lei, iar gradul de realizare față de planul anual precizat a fost de 101,2%.

Încasările TVA au însumat 17 135,2 mil.lei, cu o majorare față de 2015 cu 8,6%. În structura încasărilor, TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova a constituit 5 374,2 mil.lei sau cu 31,4%, iar la TVA la mărfurile importate a înregistrat 11 761,0 mil.lei. Restituirile TVA, efectuate pe parcursul anului, au însumat 2 571,6 mil lei sau cu 502,8 mil. lei mai mult decât în 2015.

În același timp, încasările la accize cu constituit 4 713,4 mil lei, fiind cu 6,4% mai mult față de prevederile anuale.

Câștigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat în anul trecut a fost de5 084,0 lei, fiind majorat cu 10,3% față de 2015. În termeni reali, salariul a fost majorat cu 3,7%.

Valoarea medie a pensiei lunare la 1 ianuarie 2017 a fost de 1 275,2 lei, majorându-se cu 9,4% față de 1 ianuarie 2016.

Raportul conține și date referitoare la export și import. În anul 2016, exporturile au înregistrat o creștere cu 4%, iar importurile cu 0,8%. Soldul negativ al balanței comerciale s-a micșorat cu 2,2% și a constituit $1 975 mil. față de $2 020 mil. în 2015.

Contextul general în care a fost executat bugetul 2016 se referă la executarea unui buget provizoriu, dat fiind faptul că în anul 2015 nu a fost aprobat în termenii stabiliți legea bugetului pentru 2016, dar și a stopării finanțării din partea donatorilor din anul 2015 până în august 2016, a adăugat ministrul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.