24
04 2019
667

În anul 2018 au fost înregistrați 11285 plătitori noi de contribuții la BASS

În anul precedent la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 19790305,4 mii lei, cu 161340,6 mii lei mai mult decât suma precizată, ceea ce reprezintă o executare de 100,8%, potrivit Raportului privind activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2018. În același timp, cheltuielile BASS au fost executate în sumă de 19426502,8 mii lei, cu 202462 mii mai puțin decât prevederile bugetare sau la nivel de 99%. Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul anului 2018 a constituit 363802,6 mii lei. La situația din 1 ianuarie 2019, la BASS au fost acumulate contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 13037939,5 mii lei, cu o executare a indicatorului planificat la nivel de 101,5%. Potrivit Raportului, pe parcursul anului 2018 au fost înregistrați 11285 noi plătitori de contribuții. Astfel, la data de 31 decembrie 2018, Registrul plătitorilor de contribuții la BASS conține informații despre 450 996 plătitori. În raport se menționează despre conlucrarea cu Serviciul Fiscal de Stat privind schimbul de informații aferente IPC18, TAXI18, IU17 și DSA18. Totodată, au fost prelucrate 396 de documente de țin de actele de control efectuate de SFS, precum și 1236 decizii despre stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea sau restabilirea lor la evidența specială. În anul 2018, CNAS a înregistrat 360 de contracte individuale de asigurare socială primară, 865 contracte adiționale, 838 fișe de evidență a contribuțiilor achitate de titularii patentei de întreprinzător și 5092 de plăți adiționale și efectuate 2 etape de valorizare a pensiilor pentru limita de vârstă și cea de dizabilitate. De asemenea, se menționează despre indexarea cu 6,6%, la 1 aprilie 2018, a peste 700 mii de pensii și a peste 2 mii compensații bănești lunare. Totodată, a fost majorat cuantumul alocațiilor sociale de stat pentru circa 78 mii de beneficiari și recalculat cuantumul alocațiilor sociale pentru circa 63 mii de persoane. Tot în anul 2018 a fost majorat cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului, care a constituit 5645 lei. Pe parcursul anului trecut, CNAS a scanat carnetele de muncă a peste 278 mii de persoane asigurate. De asemenea, în anul 2018 angajații CNAS au participat la 580 procese de judecată pe cazurile în care CNAS a fost parte în proces. În domeniul asigurărilor sociale au fost depistate 32 de încălcări și au fost întocmite 27 de sesizări. În domeniul relațiilor internaționale, au fost examinate și avizate 13 proiecte de tratate în domeniul securității sociale la care RM este parte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.