08
11 2019
8127

În anul 2020, suma contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă va constitui 10740 lei

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 se estimează la nivel de 23,17 mld. lei, creșterea fiind cu 1,74 mld. lei sau 8,1% în raport cu veniturile aprobate pe anul 2019. Aceasta prevede proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020, propus pentru consultări publice. Conform proiectului, față de veniturile și cheltuielile totale precizate pe anul curent, acestea vor crește în anul viitor cu 1,3 mld. lei sau cu 6%. Ponderea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în PIB este estimată pentru anul 2020 la nivel de 10,2%. În structura veniturilor totale ale BASS în anul următor, resursele generale vor constitui 64,4%, iar transferurile de la bugetul de stat – 35,6%. Prognoza contribuțiilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2020 a fost efectuată ținându-se cont de: – baza de calcul al contribuțiilor, datorate de angajatori și salariați; – tarifele contribuțiilor, prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale; – nivelul executării contribuțiilor și altor venituri în anii precedenți; – prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020-2022; – aplicarea mecanismului de indexare a taxei fixe anuale cu creșterea media anuală a salariului pe anul precedent. Taxa fixă în anul viitor va constitui 10 740 lei (în anul 2019 – 9 456 lei); – aplicarea taxei fixe anuale de 10 740 lei pentru persoanele fizice ce nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și se asigură pe bază de contract individual și a taxei fixe anuale de 2 736 lei (în 2019 – 2 412 lei) pentru persoanele fizice – proprietari sau arendași de terenuri agricole ce prelucrează terenurile în mod individual. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt prognozate pentru anul următor în sumă de 14,78 mld. lei, cu o creștere de peste 2 mld. (15,7%) față de nivelul aprobat pentru 2019, sau cu 1,2 mld. (8,8%) mai mult față de suma contribuțiilor precizate. Alte venituri sunt prognozate în sumă de 151 mil. lei, dintre care veniturile din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT va constitui 144,4 mil. lei și alte venituri (dobânzi, amenzi etc.) – 6,8 mil. lei. Cheltuielile destinate activităților finanțate din resursele generale ale BASS sunt prognozate pentru 2020 în sumă de 16,74 mld. lei, cu o pondere în cheltuielile totale de 72,3%, iar cele finanțate din contul transferurilor de la bugetul de stat – circa 6,43 mld. lei, cu ponderea de 27,7%. Din total cheltuieli, pentru protecția persoanelor în etate (plata pensiilor pentru limita de vârstă, vechimea în muncă, deputați, membrilor Guvernului, funcționarii publici etc.) sunt prognozate 14,43 mld. lei, pentru protecția persoanelor cu dizabilități – 2,9 mld. lei, protecției familiei și copilului vor fi destinate 2,5 mld. lei, iar protecției sociale în cazuri excepționale – 1,27 mld. lei. Pentru finanțarea subprogramelor „Protecția în caz de incapacitate temporară de muncă” se propune a fi alocate 608,9 mil. lei și „Protecția șomerilor” – peste 32 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.