18
11 2019
2160

În atenția companiilor de construcții: opinia contribuabililor contează

Activitatea în domeniul construcțiilor de clădiri în majoritatea cazurilor include în cadrul unui obiect de construcție componente ale livrărilor impozabile (spații comerciale, oficii, parcări) și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (locuințe). Mecanismul de determinare a sumei TVA spre deducere aferentă valorilor materiale, serviciilor procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile şi scutite de TVA fără drept de deducere este stabilit în art.102 alin.(3) și (4) din Codul fiscal. Conform prevederilor alin.(4), mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate, care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum şi celor scutite de TVA fără drept de deducere, prorata reprezentând raportul dintre valoarea livrărilor impozabile (fără TVA) și valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere. Totodată, ținând cont de specificul executării lucrărilor de construcție a clădirilor, care într-un obiect includ componente ale livrărilor impozabile și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, precum și de durata executării lucrărilor până la finisarea clădirii și efectuarea livrărilor, care, de cele mai dese ori, depășește un an, se constată că prevederile legislative menționate pentru beneficiarii construcțiilor care comercializează spațiile date în exploatare nu conțin o soluție clară la determinarea sumei TVA spre deducere aferentă valorilor materiale, serviciilor procurate destinate construcției clădirilor. Ținând cont de cele expuse, se propune completarea art.102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul construcției clădirilor cu destinație mixtă proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie obiecte impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect, care se va realiza distinct pentru fiecare obiect sau complex de obiecte. Mizând pe profesionalismul specialiștilor implicați în activitatea acestor companii, experiența lor, spectrul larg al aspectelor practice de care se ghidează contribuabilii, Serviciul Fiscal de Stat solicită examinarea propunerilor prezentate în anexă la prezenta și, în scopul implementării unor norme care ar soluționa problemele identificate în mecanismul de determinare a sumei TVA spre deducere pentru entitățile care întrunesc calitatea de antreprenor, beneficiar şi vânzător pentru obiectele cu durată îndelungată de edificare, solicită prezentarea propunerilor asupra proiectului în cauză pentru perfecționarea acestuia și promovarea ulterioară în ordinea stabilită. Propunerile asupra proiectului pot fi expediate la adresa electronică secretariat@monitor.tax până pe data de 13 decembrie 2019 (inclusiv). Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” va sistematiza propunerile și opiniile tuturor persoanelor interesate, acestea fiind expediate autorilor proiectului spre examinare și aprobarea deciziilor. Proiectul modificărilor și completărilor la art.102 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.