19
09 2019
446

În cazul nevalorificării biletului de reabilitare, banii achitați vor fi restituiți

În cazul nevalorificării biletului de reabilitare pe motiv de boală, contraindicații medicale sau deces al rudelor, beneficiarul care a achitat costul parțial al biletului are dreptul să solicite restituirea mijloacelor financiare achitate pe parcursul anului bugetar, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii decembrie. Solicitarea de restituire a mijloacelor financiare achitate se face în formă scrisă către Agenția Națională Asistență Socială, cu anexarea actelor constatatoare. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități. Dreptul la asigurare cu bilete de reabilitare/recuperare pentru persoanele cu dizabilități și pensionari, precum și pentru cetăţeni ai RM supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi se va acorda după expirarea termenului de un an din data depunerii cererii cu actele constatatoare. Totodată, aceste persoane pot solicita eliberarea unui bilet gratuit o dată la trei ani, cu condiţia că nu au beneficiat de bilet în ultimii trei ani consecutivi, indiferent de faptul dacă persoana este angajată în câmpul muncii sau desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme. În același timp, se propune suplinirea listei actelor prezentate de persoanele în vârstă și cele cu dizabilități la eliberarea biletelor de reabilitare. Astfel, pe lângă actele stipulate în pct. 26 din Regulament, după caz, solicitanții ar mai putea prezenta certificatul eliberat de autoritățile fiscale prin care se atestă desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii eliberării biletului, obținerea sau lipsa veniturilor pentru aceeași perioadă, trimiterea – extras (Formular nr. 027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr. 025/e), copia legitimației care confirmă statutul de victimă reabilitată a represiunilor politice și bonul de plată privind achitarea costului biletului cu reducere. Totodată, proiectul prevede că cetățenii RM domiciliați în localitățile din stânga Nistrului pot solicita asigurarea cu bilete de reabilitare/recuperare la structurile teritoriale de asistență socială, după cum urmează: • Rezina – cetățenii din raioanele Râbnița și Camenca; • Dubăsari – cetățenii din raioanele Dubăsari și Grigoriopol; • Anenii Noi – cetățenii din municipiile Tiraspol și Bender; • Căușeni – cetățenii din raionul Slobozia. Proiectul mai prevede că persoanele responsabile pentru evidența și distribuirea biletelor din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială vor purta răspundere disciplinară, civilă sau contravențională pentru nerespectarea prevederilor legislației. Măsura este propusă în scopul responsabilizării specialiștilor implicați în procesul de evidență și distribuire a biletelor. Documentul poate fi consultat până la 30 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.