08
10 2019
385

În primele 7 luni, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu 2111,7 mil. lei

În primele 7 luni ale anului 2019, veniturile înregistrate în sectorul public au constituit 35 mld. lei, cu un ritm de creștere de 6,7%, potrivit informației operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova publicată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, cele mai multe acumulări de venituri la BPN au fost înregistrate din contul impozitelor și taxelor, care dețin ponderea de 63,7% (22,3 mld. lei). Acestea au înregistrat o creștere de 5,3% față de cele acumulate în perioada similară din anul 2018. În volumul total al impozitelor și taxelor, ponderea majoritară o dețin încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii – 69,1%. Totodată, în această perioadă încasările din TVA s-au majorat cu 7,9%, iar cele din accize – cu 9,5%. Conform datelor, impozitele pe venit dețin ponderea de 25% și contribuția acestora a fost negativă (-6,7%) din cauza diminuării cu 2,6% a încasărilor din impozitele pe venitul persoanelor fizice și cu 2,4% a încasărilor din impozitele pe venitul persoanelor juridice. Veniturile din impozite pe proprietate dețin o pondere de 1,8% și impactul creșterii acestora cu 3,9% asupra evoluției veniturilor totale este nesemnificativ. Acumulările bugetare din contul contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii dețin ponderea de 30,2% în volumul total al veniturilor bugetare. Din contul contribuțiilor de asigurări sociale veniturile acumulate s-au majorat cu 5,1%, iar din contul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – cu 18,1%. Evoluția pozitivă a încasărilor respective se datorează preponderent creșterilor salariale: conform datelor pentru I semestru 2019, salariul mediu lunar în economie s-a majorat cu 15,8%: în sectorul bugetar – cu 23,2% și în sectorul real – cu 13,3%. Referitor la cheltuielile bugetare, în primele 7 luni ale anului curent au fost efectuate cheltuieli în sumă de 37,1 mld. lei, ceea ce este cu 16,9% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Astfel, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu 2111,7 mil. lei. Conform datelor, după clasificarea economică, cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor revine prestațiilor sociale – 38,7%, urmată de cheltuielile de personal – 28,5%, cheltuielile pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor – 19,1%, acordarea subsidiilor – 5,9% și achitarea dobânzilor pentru datoria de stat – 2,6%. Totodată, după clasificarea funcțională, cheltuielile cu cea mai mare cotă sunt cheltuielile pentru protecția socială – 37,2%, învățământ – 19,8%, ocrotirea sănătății – 12,3%, servicii de stat cu destinație generară și servicii în domeniul economiei – câte 9,3% etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.