17
07 2019
590

În semestrul I veniturile BASS au depășit cheltuielile cu 523,3 mil. lei

În primul semestru din acest an, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 53,0%, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit informațiilor, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 6633,5 mil. lei sau 51,9% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Față de perioada similară a anului 2018, indicatorul a înregistrat o creştere cu 332,1 mil. lei sau cu 5,3%. Totodată, transferurile de la bugetul de stat au fost finanţate în sumă de 4820,4 mil. lei, dintre care 3235,4 mil. lei sunt destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din sursa indicată, și 1585,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. În același timp, cheltuielile totale ale BASS în perioada raportată au fost executate în sumă de 11000,5 mil. lei sau 50,6% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1557,2 mil. lei sau cu 16,5%. În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,3 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2019 a constituit 540,3 mil. lei. Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, veniturile și cheltuielile BASS au fost aprobate în sumă de 21732772,1 mii de lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.