26
11 2018
634

Încă un post vamal

Va fi instituit încă un post vamal pentru regiunea Centru, la Platonovo (PFVI, rutier), Goianul Nou. În Monitorul Oficial din 23 noiembrie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. Astfel, Nomenlcatorul codurilor birourilor și posturilor vamale va fi completat cu un nou cod 2340 – Platonovo (RVFI, rutier) Goianul Nou. În acest context, Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională va opera completările şi modificările corespunzătoare în sistemul informațional „Asycuda World”. În prezent Nomenclatorul codurilor birourilor și posturilor vamale conține 88 puncte de trecere. Ordinul a fost elaborat în scopul asigurării funcţionării eficiente a posturilor vamale și repartizării uniforme a sarcinilor în activitatea vamală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.