Știri

Incapacitate temporară de muncă: declarăm corect informația în IPC21

Pentru a nu afecta drepturile persoanelor asigurate la stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale solicită ca informaţia prezentată de angajatori despre contribuţiile calculate şi achitate angajaților să fie înscrisă corect în Darea de seamă IPC21, cu depunerea operativă a acesteia în mod electronic sau pe suport de hârtie, după caz, deoarece legislaţia prevede termene concrete de stabilire a prestaţiilor sociale de către CNAS.
 
Totodată, CNAS reaminteşte angajatorilor că aceștia urmează să prezinte Dările de seamă IPC 21 în termene cât mat restrânse. Data-limită de prezentare a acestora este stabilită pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În mare parte, agenţii economici respectă termenul prevăzut de legislaţie, însă nu toți țin cont de faptul că în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC 21 se conţine informaţia care stă la baza stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale, pensiilor şi indemnizaţiilor şi care urmează a fi înscrisă corect.
 
Pentru plătitorii de contribuții de asigurări sociale vor fi utile următoarele articole:
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

2316 vizualizări

Data publicării:

20 Mai /2021 08:00

Domeniu:

Asigurare socială de stat | IPC21

Etichete:

prestatii sociale | cnas | incapacitate temporară de muncă | IPC21 | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon