09
01 2019
14590

Indemnizația de creștere a copilului. Opțiuni noi

Din 1 ianuarie 2019, cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului persoanei asigurate, în cazul solicitării de către asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități, în cazul alegerii de către asigurat a opțiunii de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului de la data nașterii acestuia și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului. Din 1 ianuarie 2020, indemnizația va constitui 60% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului, și 30% din baza de calcul din ziua următoare celei de împlinire a vârstei de 1 an și până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate, în cazul solicitării stabilirii indemnizației de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni și până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se va acorda. Totodată, opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu va putea fi modificată ulterior. În MO din 4 ianuarie 2019 este publicată Legea nr.331 din 30 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Din 1 iulie 2019, în cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemniza-ției pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, cuantumul indemnizației va constitui mărimea indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului în cazul persoanei asigurate. Totodată, dacă beneficiarul suportului pentru creșterea copilului se angajează, își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită se suspendă, cu excepția cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului. În acest caz, indemnizația va putea fi stabilită, la cerere, unuia din bunici, altei rude care se ocupă de îngrijirea copilului sau tutorelui. dacă aceștia confirmă stagiul de cotizare de minim 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului respectiv asigurat. Acum Legea nr.289 conține și prevederea că, în cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la unitate la alta, indemnizația se stabilește din data ultimei acordări a concediului, iar pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie. Atenționăm contribuabilii asupra necesității examinării minuțioase a art. 7 din Legea nr.289 (Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale), care este prezentat în redacție nouă. Legea este completată și cu prevederi precum posibilitatea prelungirii termenului maxim stabilit anterior pentru concediul medical peste 180 de zile, la decizia medicului curant, și se face pentru cel mult 30 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor necesare de recuperare a persoanei asigurate, că cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului etc. Totodată, Legea indică că prestațiile se vor achita de către Casa Națională de Asigurări Sociale direct beneficiarilor, cu excepția celor prevăzute pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, care se plătesc din mijloacele angajatorului și nu pot depăși 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Reamintim că Legea nr.331 este publicată îm MO nr.1-5 din 4 ianuarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.