09
01 2020
5299

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă pentru persoanele încadrate în mai multe unități

Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă (Regulament) se completează cu prevederi noi pentru a fi adus în concordanță cu prevederile Legii nr. 311/2018 pentru modificarea Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, termenul de intrare în vigoare a unor prevederi ale Legii fiind 1 ianuarie 2020. În Monitorul Oficial nr. 400-406 din 31 decembrie 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 685 din 27 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

 

Astfel, Regulamentul menționat prevede că dreptul la indemnizaţii se confirmă prin certificat de concediu medical întocmit în modul aprobat de Guvern sau în baza informaţiei electronice din certificatul de concediu medical. Totodată, certificatele completate incorect sau incomplet nu se acceptă pentru plata indemnizaţiei şi se restituie în aceeaşi zi titularului pentru corectare. Informaţia electronică din certificatul de concediu medical incorectă sau incompletă nu se acceptă pentru acordarea indemnizaţiilor, ceea ce crea dificultăți persoanelor care erau puse în asemenea situații. Pentru înlăturarea acestor impedimente, Regulamentul este completat cu prevederea ce stipulează că informația electronică din certificatul medical se corectează de către prestatorii de asistență medicală conform certificatului de concediu medical pe suport de hârtie și se transmite repetat Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru reexaminare.

 

Totodată, pentru persoanele încadrate în mai multe unități indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă acordată din mijloacele angajatorului se stabilește dacă asiguratul, prin declarație pe propria răspundere, confirmă în scris pierderea integrală a venitului în perioada concediului medical la toate unitățile în care desfășoară activități. Declarația se depune odată cu certificatul de concediu medical. Regulamentul mai stabilește că indemnizația pentru incapacitate temporară neprimită de beneficiarul decedat se plătește, în baza cererii depuse de către o persoană îndreptățită, la CTAS de la locul permanent de trai al defunctului.

 

Cererea va fi însoțită de actul de înregistrare a decesului. În același timp, soțul (soția) supraviețuitor, copiii, părinții prezintă suplimentar, după caz, certificatul de căsătorie sau certificatul de naștere, iar persoana care dovedește că a suportat cheltuieli ocazionate de deces și actele ce confirmă aceste cheltuieli.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.