26
03 2020
2105

Indemnizațiile de incapacitate de muncă în cazul accidentelor și bolilor profesionale

Ajustarea bazei de calcul a indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională stabilite prin Legea nr.756 cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și uniformizarea cadrului normativ în domeniu sunt scopurile inițiativei legislative, care a fost susținută în cadrul ședinței Executivului din 25 martie. Astfel, este propusă o nouă redacție a art.14 din Legea nr.756, conform căreia cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă va constitui 100% din baza de calcul stabilită conform art. 7 al Legii nr.289 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Totodată, această indemnizație se va stabili persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare, iar toate tipurile de indemnizații de incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, indiferent de tipul acestora, se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului asigurat. În același timp, Guvernul propune ca indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă să fie achitată de către Casa Națională de Asigurări Sociale din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, în redacția actuală plata acesteia fiind prevăzută din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Amintim că, pentru primele 20 de zile calendaristice calculate de la data pierderii capacității temporare de muncă, indemnizația se plătește din mijloacele proprii ale angajatorului la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, iar din a 21-a zi calendaristică plata indemnizației este asigurată de CNAS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.