23
03 2018
951

Indexarea prestațiilor sociale

În Monitorul Oficial din 23 martie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat. Astfel, în contextul indexării indicelui prețurilor de consum la 1 aprilie 2018 cu 6,6%, ca urmare a creșterii anuale pentru anul precedent, un șir de prestații sociale urmează a fi majorate. Așadar, vor fi indexate toate pensile stabilite și recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii, pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat și a Hotărârii Guvernului „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățământului şi ocrotirii sănătăţii”, pensiile funcţionarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public, cele stabilite în temeiul Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl. În urma indexării, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 1025 lei, cuantumul pensiei minime de dizabilitate, în cazul unei dizabilităţi severe va fi de 768,75 lei, al unei dizabilităţi accentuate - 717,50 lei, iar în cazul unei dizabilităţi medii - 512,50 lei. Astfel, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă se va majora în medie cu 96,36 lei pentru 532 178 mii beneficiari, pensiile de dizabilitate - cu 75,82 lei pentru 128 555 mii beneficiari, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl se va acorda pentru 1792 beneficiari cu o majorare în mediu de 201,31 lei. Totodată, documentul prevede că, ținând cont de creşterea anuală a IPC de 6,6% şi cea a salariului mediu pe ţară în anul precedent de 12,1%, se indexează cu 9,35% și plăţile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională și indemnizaţiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În același timp, indexarea pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajați din domeniul culturii şi ale colaboratorilor vamali se va efectua doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Cheltuielile necesare pentru realizarea indexării la 1 aprilie curent constituie circa 554 mil. lei din BASS și circa 94 mil. lei din bugetul de stat. Prevederile intră în vigoae la 1 aprilie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.