22
05 2019
2077

Informația utilă nu are termen de valabilitate

Începând cu 1 ianuarie 2019, amortizarea mijloacelor fixe se calculează în mod obligatoriu după metoda liniară. Modul de trecere de la metoda valorii rămase la metoda nouă este reglementată de prevederile art. 261 din Codul fiscal. Deoarece în adresa publicației au parvenit mai multe întrebări ce țin de aplicarea metodei liniare privind calcularea amortizării, vă reamintim că, în ediția din februarie a revistei Monitorul fiscal a fost publicat articolul intitulat „Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения”, autorul căruia este inspectorul principal din Direcția asistență contribuabili de SFS, Galina Șpac. Reiterăm că toate publicațiile din revista noastră reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. În cazul în care încă nu sunteți abonat al PP „Monitorul Fiscal FISC.md”, aveți posibilitatea să intrați în posesia doar a acestui număr al ediției „monitorul fiscal FISC.md” (2(50), pentru a vă ghida în activitatea cotidiană. Totodată, comunicăm că stocul este limitat. Cum puteți procura revista? 1. O ridicați de la sediul publicației, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 6, of. 306, la prețul de 155 lei (amintim că costul unui seminar cu această tematică depășește 1000 lei) 2. Contactați-ne la numerele de telefon 022 822-028 sau 022 822-024. Operatorii noștri cu mult drag vă vor genera un cont de plată (165 lei), iar revista va fi livrată la adresa indicată de Dvs. Menționăm că în numerele următoare ale revistei vor fi publicate și alte aspecte ce țin de calcularea amortizării, care vor include și modificările ce urmează a fi aprobate în viitorul imediat următor. Suplimentar, comunicăm că, în același număr al revistei, au fost publicate și alte materiale importante, printre care menționăm: • Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile • Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut • Документальное оформление продаж в розничной торговле при произведении оплаты за товар кредитной организацией • Implicații fiscale ale statutului de rezident și nerezident al cetățeanului străin la determinarea obligației privind impozitul pe venit • Заполнение документа строгой отчетности при передаче подарочных сертификатов предприятию-покупателю • Prezentarea declaraţiilor corectate: recuperarea sumelor achitate necuvenit la CNAS • Achiziționarea serviciilor financiare de către entitățile cu capital de stat. Tot în nr. 2 (50) a fost publicat materialul „Indicații metodice - suport pentru ținerea contabilității de către persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”. Cuprinsul integral al nr. 2(50) îl găsiți aici. P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” – ghidul tău în implementarea corectă a practicii fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.