16
11 2020
265

Îngrijire socială la domiciliu: metodologia de calcul al costului

Pe agenda ultimei ședințe a secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu (SÎSD).
 
Potrivit proiectului, costul serviciului va fi constituit din cheltuielile curente planificate din contul componentei de bază pentru anul bugetar (cheltuielile de personal, contribuțiile la BASS și primele asigurărilor obligatorii de asistență medicală, cheltuielile pentru inventarul moale, obiectele de mică valoare și scurtă durată, cheltuielile de regie/alte cheltuieli pentru consumul materialelor și serviciilor cheltuielile privind formarea profesională); cheltuielile curente din contul mijloacelor speciale pentru anul bugetar, precum și cheltuielile pentru uzura mijloacelor fixe.

 

Costul prestării SÎSD se va determina de fiecare prestator de serviciu per beneficiar/ lunar sau pentru o vizită, fiind luate ca bază cheltuielile planificate/efective pe articole.

 

În același timp, anual, după aprobarea planurilor de finanțare, prestatorii de serviciu vor calcula costul per beneficiar/lunar sau costul unei vizite pentru următorul an bugetar și vor înainta fondatorului propunerile spre aprobare până la finele anului bugetar. Fondatorul, în baza propunerilor de la prestatori, va aproba prin ordin costul pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. În cazul modificării pe parcursul anului a cheltuielilor curente planificate din contul componentei de bază pentru anul bugetar, costurile pot fi recalculate.

 

Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu contra plată vor fi atribuite la mijloace speciale.

 

Potrivit datelor studiului realizat în anul 2017 de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Rețeaua Organizațiilor Necomerciale prestatoare de îngrijire comunitară, circa 21,8% din respondenți dispun de posibilitatea de a achita parțial unele servicii, iar circa 1% ar dispune de posibilitatea de achitare integrală a serviciilor prestate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.