04
11 2021
139

Inițiativele legislative trebuie să conțină analiza impactului bugetar

În condiţiile economiei de piaţă activitatea economică se desfășoară de către agenţii economici pe baza autonomiei lor juridice, iar rolul statului este limitat la problemele esenţiale ce privesc apărarea şi promovarea interesului public în activitatea economică. Agenții economici trebuie să dispună liber de venitul obţinut de pe urma activităţii de antreprenoriat, disponibil după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii, susține Cabinetul de miniștri care, în cadrul ședinței de miercuri, 3 noiembrie, a dat avizat negativ proiectul de lege cu privire la modificarea art. 15 lit. b) din Codul fiscal (CF) înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de un grup de deputați. Respectivul proiect propune introducerea cotei „zero” a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile țărănești (de fermieri) și întreprinzătorii individuali în cazul direcționării venitului obținut spre investiții în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii).

 

În opinia miniștrilor, modificarea propusă la articolul indicat supra nu corelează cu prevederile lit.a) și c) din același articol, conform cărora cota impozitului pe venit pentru întreprinzători individuali este 12% din venitul impozabil, iar pentru gospodăriile țărănești (de fermier) – 7% din venitul impozabil, or ar rezulta posibilitatea acestor subiecții de a alege cota impozitului, migrând de la o formă la alta.

 

Justificând poziția Guvernului, membrii Cabinetului de miniștri au menționat că nota informativă la proiect nu reflectă analiza impactului bugetar generat de implementarea normelor propuse, precum și nici costul acestora.  

 

Totodată, conform estimărilor experților, impactul bugetar al modificărilor doar în primul an de implementare va constitui 1,9 mld. lei, iar în al doilea an – 3,2 mld. lei, cee ace va reduce semnificativ  veniturile BPN, fără existența surselor de acoperire, dar creează și riscuri iminente de destabilizare a sistemului finanțelor publice și, respective, a sustenabilității bugetare.

 

Astfel, viziunea Executivului pe termen mediu și lung constă în opțiunea de acordare a subvențiilor și nu de scutire de impozite sau aplicare a unor cote reduse de impozitare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.