05
11 2021
188

Înregistrarea online a statutului de șomer: aprobarea conceptului sistemului

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse în regim online, iar evidența electronică a persoanelor înregistrate cu acest statut și a beneficiarilor de ajutor de șomaj va putea fi efectuată prin intermediul sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SIA ÎSȘ). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului sistemului și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia a fost aprobat în ședința Executivului din 3 noiembrie curent.
 
Prin instituirea acestui sistem autoritățile urmăresc asigurarea necesităților informaționale ale actorilor implicați în procesul de înregistrare cu statut de șomer și stabilirea dreptului la ajutor de șomaj.

 

Sistemul va permite evidența electronică a deciziilor ANOFM adoptate în vederea stabilirii dreptului la ajutor de șomaj și, respectiv, de suspendare, restabilire sau încetare a plății ajutorului, precum și transmiterea datelor către sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru calcularea cuantumului și perioadei de plată a ajutorului de șomaj.

 

Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale MPass, MSign, MLog, MNotify și MConnect. Totodată, SIA ÎSȘ va fi supus unui control intern și extern, ce va fi efectuat de posesor (ANOFM) și, respectiv, de către instituțiile abilitate și certificate în domeniul auditului.

 

Furnizori de date pentru sistem vor fi persoane juridice de drept public sau de drept privat, printre care și Serviciul Fiscal de Stat, care vor oferi informații cu privire la venitul solicitantului din activități de muncă, deținerea patentei de întreprinzător sau deținerea gospodăriei țărănești (de fermier) pe teritoriul Republicii Moldova și informația cu privire la istoricul angajării în câmpul muncii a solicitantului.

 

Dezvoltarea SIA ÎSȘ va fi finanțată din mijloacele financiare ale proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, în baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre RM şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Costurile privind implementarea acestuia se estimează la circa $163 mil., necesare pentru elaborarea sistemului, precum și pentru asigurarea mentenanței acestuia pe parcursul primului an de la data dării în exploatare. Mentenanța ulterioară urmează a fi asigurată de ANOFM prin finanțare din bugetul de stat.

 

După cum a menționat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, conceptul Sistemul Informațional „Înregistrare cu Statut de Șomer’’ se află la etapa de testare și, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii aprobate de Guvern, sistemul va deveni funcțional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.