08
09 2020
529

Înregistrarea provizorie în Registrul fiscal de stat a concurenților electorali

Concurenții electorali urmează să fie înregistrați la evidență fiscală la Direcția deservirea fiscală Centru din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău sau la subdiviziunea teritorială a SFS unde se desfășoară alegerile şi să-şi primească Confirmarea privind luarea la evidenţă fiscală.
 
Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare publică proiectul   Ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de luare la evidență fiscală și atribuire provizorie a codului fiscal concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, care reprezintă acțiunile Serviciului Fiscal de Stat de înregistrare provizorie în Registrul fiscal de stat a categoriilor de persoane în perioada alegerilor.

 

Astfel, evidența concurenților electorali și grupurilor de inițiativă se efectuează prin atribuirea codului fiscalun cod numeric generat de către Sistemul Informațional al SFS. Pentru obținerea acestuia urmează a fi depusă o cerere, cu prezentarea actului de identitate al persoanei care prezintă documentele și anexarea copiei hotărârii sau legitimației, după caz, eliberate de autoritatea electorală competentă.

 

În cerere vor fi indicate date privind entitatea electorală care a efectuat înregistrarea, numărul hotărârii, denumirea concurentului electoral, locul desfășurării activității în perioada electorală etc.

 

Conturile bancare deschise în bănci grupurilor de inițiativă și concurenților electorali se raportează și se iau la evidență fiscală de către SFS, conform reglementărilor stabilite de cadrul normativ în vigoare.

 

În același timp, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei electorale, subdiviziunea SFS care a luat la evidență fiscală și a atribuit provizoriu codul fiscal concurenților electorali va asigura consemnările de rigoare în Registrul fiscal de stat aferent anulării codului fiscal și va informa băncile despre necesitatea închiderii conturilor bancare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.