26
01 2018
1060

Însoțitorii persoanelor cu dizabilități vor achita 30% din costul biletului de reabilitare

Toate persoanele cu dizabilităţi severe care, potrivit concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurilor sale teritoriale, necesită ajutor permanent din partea altei persoane vor beneficia de bilet de tip Însoțitor. Guvernul a susținut proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități. Astfel, Însoțitor poate fi orice persoană care a atins vârsta de 18 ani și este aptă să ofere servicii de supraveghere, suport și îngrijire a beneficiarului pe perioada reabilitării sau recuperării. Documentul prevede că beneficiarii biletului de tip Însoțitor vor beneficia doar de servicii de cazare şi alimentare şi vor achita 30% din costul biletului respectiv. De asemenea, Regulamentul va mai fi completat cu prevederi referitoare la dreptul asigurării cu bilete. Astfel, în cazul în care persoana care stă în rând pentru primirea biletului, îl refuză din motive de îmbolnăvire, contraindicaţii medicale, deces al rudelor şi confirmă faptul prin acte constatatoare anexate la cerere, acesteia i se păstrează rândul și, la o nouă adresare, poate beneficia de bilet. Dacă, însă, se refuză neîntemeiat primirea biletului din alte motive decât cele menționate, persoana este radiată din Registrul de evidență a solicitanților de bilete.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.