31
01 2019
1761

Instruiri pentru personalul din domeniul asistenței sociale

În cadrul ședinței Guvernului de ieri, 30 ianuarie 2019, a fost aprobată Hotărârea cu privire la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale. Scopul creării sistemului este dezvoltarea și aprofundarea capacităților profesionale ale angajaților din domeniu pentru asigurarea calității serviciilor prestate de către aceștia în domeniul asistenței sociale. Instituția responsabilă de instruire inițială și continuă este Agenția Națională Asistență Socială, care planifică și organizează trimestrial cursurile, în baza solicitărilor managerilor structurilor teritoriale de asistență socială și ale managerilor serviciilor sociale. La rândul lor, managerii vor transmite Agenției trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului, solicitările privind categoriile și numărul de persoane care necesită a fi instruite inițial. Totodată, aceștia vor prezenta Agenției, anual, până la data de 30 noiembrie, solicitările de instruire continuă. Conform Regulamentului, beneficiarii instruirii vor fi funcţionarii publici din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială/ Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, asistenți sociali, asistenți parentali profesioniști/părinți, educatori, pedagogi sociali, angajați ai Agenției Naționale pentru Acreditare în domeniul Sănătății și Asistenței Sociale cu competențe în domeniul asistenței sociale. De asemenea, de instruiri vor beneficia lucrătorii sociali, asistenții personali, șefii structurilor teritoriale de asistență socială și managerii serviciilor sociale. Totodată, vor fi instruiți psihologii, asistenții medicali, juriștii, educatorii, kinetoterapeuții și alți specialiști ce fac parte din grupul funcțiilor cu competențe directe de altă natură decât cea a asistenței sociale. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, actualmente în sistemul de asistență socială activează circa 7000 de angajați. Pentru asigurarea procesului de instruire al angajaților din domeniu, în bugetul de stat au fost aprobate mijloace financiare în mărime de 675,1 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.