07
09 2017
1760

Inventarierea vine peste proprietatea publică

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința din 6 septembrie curent proiectul de lege privind delimitarea proprietății publice. Proiectul are drept scop îmbunătățirea cadrului legislativ în aspectul delimitării proprietății publice pe domenii de competență. De asemenea, este vorba de extinderea procesului de delimitare a patrimoniului public și instituirea unui mecanism propriu de delimitare a acestuia, precum și de crearea Registrului bunurilor imobile – proprietate a statului, a menționat Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc. Documentul se va aplică în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în procesul delimitării după apartenenţă a bunurilor imobile proprietate publică. Proiectul stabilește categoria bunurilor care se atribuie la domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, procedura de înregistrare a imobilelor - proprietate publică, delimitarea acestora după apartenență și domenii, inventarierea proprietăţii publice etc. Astfel, în calitate de bunuri din domeniul public al statului, potrivit documentului, sunt bogăţiile de orice natură ale subsolului în stare de zăcământ, precum şi spaţiile subterane ale acestuia, obiectivele acvatice de suprafaţă situate pe teritoriul a două sau mai multe raioane ori situate pe teritoriul unui singur raion şi destinate protecţiei sistemului energetic, necesităţilor domeniului transporturilor şi altor servicii de stat, pădurile, amenajamentele silvice care fac parte din fondul silvic proprietate publică a statului, parcurile naţionale, rezervaţiile naturale şi monumentele naturii, rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, monumentele arheologice şi arhitecturale. În categoria dată mai sunt incluse drumurile naţionale, clădirile, edificiile porturilor fluviale, cheiurile şi alte construcţii hidrotehnice, pistele de decolare, liniile de transport electric de tensiune înaltă (de la 35 kV şi mai mare) şi terenurile pe care sunt amplasaţi pilonii acestor linii, conductele naţionale şi internaţionale de transport al gazelor, terenul zonelor de protecţie pentru porţiunile de conducte aeriene, precum şi terenurile pe care sunt amplasate obiectivele de suprafaţă ale acestora. Bunurile imobile ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului instituţiilor penitenciare, inclusiv clădirile, edificiile şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, alte bunuri care asigură capacitatea de apărare şi securitate a statului, ordinea publică, locuinţele de serviciu, precum şi locuinţele sociale aflate în proprietatea statului, la fel sunt bunuri ale statului din domeniul public. Funcția de proprietar al bunurilor proprietate publică ale statului o va exercita Guvernul, care va promova o politică unitară a statului în domeniul delimitării proprietăţii publice. De asemenea, documentul stabilește și alte competențe pentru Guvern, precum și pentru autorități în ceea ce privește delimitarea proprietății publice. Procesul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică include patru etape:
  1. inventarierea
  2. delimitarea după apartenenţă
  3. delimitarea pe domenii
  4. îregistrarea bunurilor imobile după apartenenţă şi pe domenii în registrul bunurilor imobile.
Necesitatea elaborării proiectului dat rezultă din faptul că Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor din 2007, deși reglementează delimitarea terenurilor propritate publică a statului, se aplică asupra unui segment îngust al procesului de delimitare a patrimoniului public și nu prevede mecanismul propriu-zis, se explică în nota proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.