28
12 2015
1548

Ion Prisăcaru: "Perfecțiunea nu are limite…"

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului. Au trecut 2,5 ani din momentul lansării sloganului, devenit ghid de acțiune pentru angajații Fiscului. În ce măsură s-a reușit implementarea, la modul practic, a acestui ghid. Care a fost reacția contribuabililor, inspectorilor fiscali și publicului larg și impactul asupra încasărilor la buget – reperele interviului cu șeful IFPS Ion Prisăcaru. COR.: D-voastră sunteți cel care ați lansat acest moto, atunci când ați revenit în această funcție, în 2013. Sunteți satisfăcut de rezultatele obținute? I.P.: Desigur, sunt unele rezultate, există aprecieri din interiorul țării și de peste hotare, ce m-ar determina să fiu împăcat sufletește. Precum, bunăoară, cele ale organizației Transparency Internațional, care într-un studiu a menționat că Fiscul a devenit o instituție mai prietenoasă contribuabililor, fiind cea mai corectă dintre instituțiile cu funcții de control. Sau că activitatea instituției noastre este apreciată cu 8 puncte din 10 posibile, într-un sondaj realizat de către experți internaționali... În această perioadă au fost lansate noi servicii pentru a facilita activitatea și viața contribuabililor. Dar, totuși, nu pot să fiu mulțumit, pentru că aprecierile pornesc de la contribuabili și opiniile lor trag cel mai greu la cântar. De-a lungul anilor ei au fost tratați, din start, drept vinovați, infractori și, acum, când s-a produs o schimbare de atitudine, li se pare să au nimerit în rai. Sunt conștient că această opinie nu este pe mult timp, cu binele, precum se spune în popor, te obișnuiești foarte repede. Și dacă noi nu vom merge în continuare, insistent, pe direcția îmbunătățirilor, la anul aprecierile vor fi contrare. Pentru că de lucru mai este foarte mult. Mă conving de acesta, luând cunoștință și analizând practica de lucru a colegilor din alte țări, europene, dar și din spațiul post-sovietic. De exemplu, recent m-am convins de acesta în Azerbaidjan. În aceste state au fost create condiții foarte bune pentru contribuabili, iar serviciile publice oferite lor sunt diverse și de calitate. Se spune că perfecțiunea nu are limite, sunt necesare eforturi permanente și doar atunci pot fi obținute rezultatele durabile. Noi, însă, am ajuns la etapa, în care ce-am putut, cu forțele proprii, cu bani puțini, am făcut. Am demonstrat contribuabililor, în primul rând, că Fiscul poate avea și o altă față. Aceste schimbări nu au depins de alte instituții. Acum, pentru a moderniza în profunzime instituția noastră, avem nevoie de susținerea factorului politic. COR.: La ce vă referiți, ați putea să descifrați succint afirmațiile D-voastră? I.P.: Poate mă repet, dar cunoaște toată lumea faptul că în prezent autoritatea fiscală nu este o instituție integră, este răzlețită, fiind creată după un model sovietic, la care au renunțat, de fapt, toate țările, inclusiv Rusia, care a propus acest model pe vremuri. Noi am inițiat reformarea instituției, am elaborat un proiect de lege în acest sens. Am încercat să-l promovăm. Am explicat necesitatea acestei reforme. Dar s-au schimbat trei guverne și noi nu am reușit promovarea proiectului. Nu există o voință politică, care ar permite mișcarea înainte a proiectului de lege. Parcă în vorbe ne susțin toți, dar în fapte nu prea. Deși ideile acestei reforme au fost incluse în Programele de guvernare, proiectul de lege nu merge, fiind blocat de un ministru-doi. Noi am exclude acele momente, care i-au nemulțumit pe ei. De exemplu, prevederea ce se referă la acordarea SFS a dreptului de investigație operativă. Dar mi-e teamă să nu apară nemulțumiri în legătură cu alte prevederi. Pentru că toți ar vrea să aibă la cheremul lor Fiscul, în calitate de organ de control. Eu de doi ani și jumătate mă lupt ca Fiscul să nu fie tratat ca un organ de control. Dar ca instituție care prestează servicii, acordă consultații și alt ajutor contribuabililor, anticipând ca să nu fie comise erori la calcularea impozitelor și să se asigure că ei se vor conforma voluntar. De exemplu, ar putea să se împotrivească autoritățile publice locale, căci proiectul prevede unificarea SFS. Toate subdiviziunile trebuie să activeze în aceeași idee. Nu e normal și nici eficient ca fiecare inspectorat teritorial să activeze în calitate de subiect separat. Dar ce-o să zică președinții de raioane, consiliile locale, care s-au obișnuit să-i cheme pe cei de la Fisc la ”covor” și să le ceară socoteală?! Ca să nu mai amintesc aici de perceptorii fiscali. În toate primăriile există perceptori fiscali. Altfel spus, un alt inspectorat fiscal teritorial, care activează în paralel cu noi. Ce face el, ce fac oamenii angajați în funcții de perceptori, căci au doar două impozite pe care le percep, vara și toamna, ce fac ei tot anul, mă întreb? Astfel, că proiectul de lege privind reformarea instituției fiscale se află tot la noi. Dacă se formează un nou guvern, va trebui să începem promovarea proiectului de la capăt. COR.: Se spune că ați avea și o variantă de rezervă pentru a restructura SFS… I.P.: Într-adevăr, am găsit o cale de a unifica această instituție în cadrul legal existent. Sperăm că varianta, pe care o propunem, va fi acceptată, inclusiv de BM, care a promis să ne acorde asistență financiară pentru reformarea și modernizarea SFS, în valoare de 20 mil. dolari. Astfel, această variantă ”de rezervă”, cum i-am spus noi, prevede dispariția inspectoratelor fiscale teritoriale și, respectiv, a problemelor ce le avem în prezent, pentru că structura Fiscului nu este adecvată sarcinilor ce stau în fața instituției. Vom avea doar trei inspectorate specializate: Inspectoratul Control Fiscal, Inspectoratul conformare voluntară și executare silită și Inspectoratul fiscal administrare a contribuabililor. Primele două vor avea amplasare teritorială – centru sud și nord, adică la Chișinău, Cahul și Bălți, iar Inspectoratul Fiscal administrare a contribuabililor va avea subdiviziuni în fiecare raion și, la modul practic, vor fi oficii cu un personal de 3-5 oameni. Ei vor presta servicii contribuabililor din raionul respectiv, vor acorda consultații în ce privește calcularea și plata corectă a impozitelor și taxelor. Conceptul acestei variante de reformare a Fiscului noi îl avem definitivat și începem realizarea lui imediat după revelion. COR.: Suntem la finele anului 2015. Cum s-a manifestat această schimbare de atitudine față de contribuabili asupra încasărilor la buget? I.P.: Eforturile depuse dau rezultate, contribuabilii conștientizează că trebuie să achite la timp și în măsura cuvenită impozitele și taxele. La Bugetul Public Național au fost acumulate în 11 luni ale anului curent 22303733,6 mii lei, cu 1,8% mai mult decât sarcina planificată, și cu 12,3% mai mult decât în perioada respectivă a anului trecut. Încasările la bugetul de stat s-au cifrat în această perioadă la 9126 558,6 mii lei, cu 22, 1% față de 11 luni ale anului 2014. S-au majorat încasările și la bugetele locale, la BASS și FAOAM. Majorări ale încasărilor față de sarcina planificată avem pe toate bugetele. În actuala situație de criză credem că este un rezultat bun, contribuabilii devin mai onești și activitatea noastră privind conformarea voluntară dă rezultate. Alte exemple: impozitele, achitate de întreprinderile, care au fost incluse în Programul de conformare voluntară, au crescut cu 50 la sută față de anul precedent. Aceleași vânzări, dar cifra impozitelor achitate s-a majorat. În transport – cu 84 la sută, aproape dublu, în comerțul cu ridicata și amănuntul creșterea constituie 34 la sută, iar în construcții creșterea este de 45 la sută. Aceste realizări sunt posibile grație acțiunilor de promovare a conformării voluntare, desfășurate de inspectorii fiscali, a muncii de explicație, de convingere. Și nu al controalelor, căci, am calculat, la 1000 de lei percepută, urmare a controalelor fiscale efectuate, se cheltuiesc 1500 pentru întreținerea persoanelor ce efectuează aceste controale. Și mai există un moment care nu poate să nu ne bucure: pentru prima dată, în acest an s-a reușit nu doar să fie stopate, dar și diminuate, cu 500 mil. lei, restanțele la buget, înregistrate în sistemul de evidență al SFS. Mult ne-au ajutat și activitățile de combatere a activității ilicite de întreprinzător. V-am mai spus, am stabilit, în calitate de indicator de performanță, pentru inspectorii fiscali, depistarea persoanelor care desfășoară activitate ilicită. Fiecare inspector urmează să depisteze și să aducă în câmpul legal al economiei, pe lună, câte 3, 5, 7 persoane, câte 7 în Chișinău și Bălți. Această direcție în activitatea noastră este necesară pentru a nu distorsiona mediul concurențial, pentru ca aceste firme să nu facă concurență neloială acelor care sunt înregistrate și achită impozite și taxe. Avem rezultate, în anul curent au fost depistați 15408 de subiecți care desfășurau activitate ilicită, dintre care 4500 deja s-au înregistrat, achitând impozite și taxe în valoare de 7 mil. lei. COR.: Ce-i cu noul Cod fiscal, la ce etapă se află elaborarea acestui document important? Am observat, există și o rubrică, pe site-ul www.fisc.md, ”Scriem împreună Codul fiscal”… I.P.: Această rubrică a apărut la solicitările contribuabililor, în special a agenților economici. Deseori auzim replici, că este foarte complicat Codul fiscal în vigoare. Și noi le-am propus contribuabililor să reformuleze prevederile care sunt greu de înțeles și să ne prezinte o formulă mai accesibilă. Dar, spre regret, deocamdată nu s-au găsit prea mulți care să vină cu propuneri. Stăm în expectativă. În ce privește noul Cod fiscal, acesta trebuie să fie elaborat de o echipă de experți naționali, luând în considerație experiența și specificul nostru. Elaborarea și promovarea noului Cod Fiscal este unul dintre obiectivele, pe care ni le asumăm pentru anul viitor, 2016. COR.: Și ce vă mai propuneți pentru anul viitor în sensul îmbunătățirii relației Fiscului cu plătitorii de impozite și taxe și reducerii costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale? I.P.: Să oferim mai multe servicii electronice contribuabililor. De exemplu, pentru a obține certificatul privind lipsa datoriilor la plata impozitelor și taxelor, solicitat de mai multe instituții, contribuabilii nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la Fisc, ci va interacționa SFS cu instituțiile respective și certificatul va fi generat în mod electronic. Aceasta se va întâmpla până la finele anului curent. Ne propunem ca în 2016 să lansăm serviciul Contul unic al contribuabilului. În prezent sunt vre-o 200 de conturi trezoreriale, angajații serviciilor de contabilitate a întreprinderilor se plâng că nu reușesc, schimbările sunt atât de frecvente că le provoacă dureri de cap. Va fi un singur cont, la care contribuabilul va achita plățile, iar de acolo ele vor fi direcționate, prin sistemul informațional, la bugetul de stat, la FAOAM, la BASS. Sarcina tehnică este deja elaborată, pe parcursul anului 2016, poate chiar în prima jumătate a anului, serviciul nou va fi lansat. Am propus și alte lucruri care ar îmbunătăți administrarea fiscală. Legate, de exemplu, de restituirea T.V.A. Spre regret, nu a fost exclusă practica când este solicitată restituirea T.V.A. ”pe aer”, mai sunt probleme care necesită a fi soluționate cu mașinile de casă și control. Cu acestea, responsabilitatea trebuie să fie și din partea celor ce comercializează aceste echipamente, și din partea celor ce le utilizează. Tot anul viitor ne propunem să elaborăm un manual, care va descrie procedurile de control. Doar nu putem să renunțăm de tot la controale, când mai există contribuabili care nu vor să achite impozitele și taxele, se dedau la evaziuni fiscale. Acest manual, care va include, în esență, prevederile a 13 regulamente elaborate de SFS, va detalia mai multe aspecte ce țin de desfășurarea controalelor fiscale, riscurile ce determină planificarea controlului la agentul economic, alte aspecte. Ca totul să fie bine reglementat și nu fiecare inspector fiscal să decidă cum și în ce mod se va desfășura controlul la agentul economic. E ușor de spus ce vrem să facem și mai greu de realizat. În afară de susținerea politicului, mai avem nevoie și de cea a colegilor noștri de la MF. Iar de la contribuabili așteptăm receptivitate, doar noi pentru confortul lor lucrăm. Sunt unii care nu vor să fie informați, sperăm că numărul lor se va micșora. COR.: Și în încheiere. Când va trece Fiscul la ”casă nouă”? I.P.: Lucrările de reparație a sediului care ne-a fost pus la dispoziție se desfășoară. Dar au început târziu. Achiziționarea lucrărilor de construcție a avut loc abia în noiembrie. Din 36 mil. lei, prevăzute în buget pentru reparația clădirii, anul curent au fost alocate 6 mil. lei, și sunt valorificate, după ultimele date, doar vreo 2,5 – 3 mil. lei. În bugetul pe anul viitor va fi prevăzută alocarea sumei de 60 mil. lei și, cu ceea ce va mai rămâne din acest an, se va reuși de încheiat lucrările de reparație. Sperăm că Anul Nou 2017 să ne găsească la casă nouă. COR.: Mulțumesc pentru interviu. A intervievat - Maria Trifan

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.