19
06 2019
5187

IPC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat. Conform notei informative la proiect, promovarea acestui document va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă, fapt care se realizează prin perfectarea dării de seamă lunare forma IPC18, luând în considerare că, din 1 iulie 2019, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua calculul și plata indemnizațiilor respective, cu excepția celor cauzate de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă calculate de către angajatori pentru primele 5 zile calendaristice. Astfel, anexa nr.2 a Instrucțiunii va fi completată cu p.8, care prevede că, „pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019, în tabelul nr. 3 „Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se declară indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă calculate şi plătite din mijloacele angajatorului. Indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă prevăzute pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, precum şi care continuă după această dată, se calculează şi se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.” Totodată, autorii propun precizări în modul de completare a tabelului nr.3. Astfel, alin. „în col. 5, col. 6” după sintagma „concediu de odihnă anual” se va completa cu sintagma „nu se acceptă reflectarea dublă a perioadelor, înscrierile menționate se vor reflecta cu un rând separat”. Proiectul prevede că, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 3.1-3.4 se completează în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 şi prezentate de angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul concediilor medicale de până la data de 30 iunie 2019 inclusiv şi care continuă după această dată. La completarea dării de seamă IPC 18, după întrarea în vigoare a proiectului ordinului, se va ține cont că rând.4, „Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv” va fi completat cu prevederea că, începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 4.1 - 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iulie 2019 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată. Totodată, recomandăm să consultați și articolul Modificări în completarea IPC 18 după 1 iulie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.